Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... konec

Informace 37/2016 - Finanční prostředky poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-2015

22. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se finančních prostředků poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje krajským nemocnicím v letech 2012-2015, a to zvlášť na jejich provoz a na jejich investice, bez ohledu na formu poskytování. Odpověď na žádost: Liberecký kraj je zakladatelem a většinovým akcionářem dvou krajských akciových společností,...

Informace 36/2016 - Neoprávněné provádění archeologických průzkumů

20. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatelka požadovala informace související s neoprávněným prováděním archeologických výzkumů, konkrétně informace o řzeních o udělení pokuty za neoznámení archeologického nálezu, za provádění neoprávněných výkopů na území s archeologickými nálezy a za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem č. 20/1987...

Informace 35/2016 - Odvody za trvale odňatou půdu

16. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace o stanovisku zastupitelstva kraje ke změně § 11 zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, účinné od 1.4.2016, ve spojení s podnětem ke změně § 11 zákona do původní podoby před 1.4.2016. Novou úpravu považuje za nesystémovou, neboť znamená likvidaci veškerých sportovně volnočasových...

Informace 34/2016 - Hodnocení transparentnosti krajů

15. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informací z několika oblastí fungování krajského úřadu a samosprávy kraje pro projekt Hodnocení transparentnosti krajů – krajské volby 2016. Odpověď na žádost, strukturovaná podle dílčích oblastí, jak byly uvedeny v žádosti, včetně požadovaných dokumentů, je přílohou této informace...

Informace 33/2016 - Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

15. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se uplatňování náhrady škody podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen „zákon o poskytování náhrad“), v letech 2000-2015, a to konkrétně: kolik bylo v Libereckém kraji vyplaceno na náhradách škod způsobených...

začátek ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... konec

Zpracovávám...