Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 32/2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ralsko za rok 2015

15. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Ralsko, IČ 00831514, za rok 2015, ze dne 8. června 2016, č.j. LK-0164/15/Her, včetně kopií jejích příloh Odpověď na žádost: Požadovaný dokument včetně příloh je obsahem přílohy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ralsko za rok 2015 je poskytována...

Informace 31/2016 - ztráty Českých drah v souvislosti s plněním ze smluv s LK.

8. 6. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informaci  tom, jaké výše dosahuje prokazatelná ztráta obchodní společnosti České dráhy, a.s., za jednotlivá období platnosti jízdního řádu od kalendářního roku 2007 do kalendářního roku 2019 v rámci plnění jejích povinností (provozování veřejné drážní osobní dopravy ve sjednaném rozsahu) dle smluv o veřejných...

Informace 30/2016 - Počet případů (PP) pacientů hospitalizovaných na oddělení všeobecná interna KNL, a.s.

27. 5. 2016

Předmět žádosti: Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) obdržel dne 16.5.2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které se žadatel domáhá poskytnutí níže popsaných informací – dílčích výstupů z analýzy SWLab z produkce KNL a.s.: Počet...

Informace 29/2016 - Objížďka v obci Svor

26. 5. 2016

Předmět žádosti: Źadatel požadoval poskytnutí Rozhodnutí Obecního úřadu Svor pod č.j: 227/2016 o stanovení přechodné úpravy provozu je vydáno Krajským úřadem Libereckého kraje a rozhodnutí odboru dopravy pod č. j: KULK 28444v/2016/280.4/Sy a Městským úřadem Nový Bor, Odbor dopravy pod č. j.: MUNO 15139/2016 OD   Odpověď na žádost: Požadovaná...

Informace 28/2016 - Usnesení č. 1156/12/RK ze dne 4.9.2012 včetně důvodové zprávy a příloh

16. 5. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí usnesení č. 1156/12/RK ze dne 4.9.2012 a veškerých dostupných podkladů (důvodová zpráva) k tomuto usnesení. Odpověď: Žadateli byl zaslán průvodní dopis s přílohami, které obsahují požadované usnesení včetně důvodové zprávy a 3 přílohy: Návrh smlouvy o instalaci a implementaci informačního systému KCLK včetně...

Zpracovávám...