Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 22/2016 - Poskytnutí spisového materiálu

2. 5. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí následujících kopií se spisu týkajícího se řízení vedeném pod sp. zn. OD 256/15-3/67.1/15086/Rg (u Magistrátu města Liberec vedeno pod sp.zn. MML186345/14/4677/OD/Kro): protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, obsah správního spisu, podklady, na základě...

Informace 21/2016 - Software spisové služby KÚ LK

18. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o softwaru, který KÚ LK používá pro vedení spisové služby a o firmě, která mu jej poskytuje. Odpověď na žádost: KÚ LK pro vedení spisové služby využívá informační systém GINIS®, který mu poskytuje společnost GORDIC spol s r.o., IČ 47903783, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313,...

Informace 20/2016 - Dotace na nízkoenergetické stavby

14. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na následující otázky, týkající se programu nová zelená úsporám, oblast podpory B, podoblast B.1 a B.2 na výstavbu rodinných domů (B.1 - dům s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 300.000,- a B.2 - dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie, dotace 450.000,-): 1)...

Informace 19/2016 - Zákaz podomního prodeje v obcích a městech Libereckého kraje

11. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznam obcí a měst v Libereckém kraji, kde byl ke dni podání žádosti zakázán podomní prodej včetně data účinnosti zákazu, a dále kopie všech uvedených nařízení obcí. Odpověď na žádost: Níže je uveden seznam obcí, které Krajskému úřadu Libereckého kraje zaslaly svá nařízení o zákazu nebo regulaci pochůzkového...

Informace 19/2016 - Poskytnutí rozhodnutí o pokutách v souvislosti s ochranou archeologických nalezišť

11. 4. 2016

předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí následujícího: 1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2015 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. 2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2015 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.   Odpověď na žádost: Požadovaná...

Zpracovávám...