Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 36/2017 - Veřejné zakázky odboru životního prostředí - doplnění

4. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal doplnění a upřesnění odpovědi na svou předchozí žádost, a to poskytnutí následujících informací: Seznam veřejných zakázek na služby KÚ, OŽP, oddělení ochrany přírody v roce 2017 – konkrétně na zpracování plánů péče o ZCHÚ (vč. těch v návrhu) a přírodovědných inventarizačních průzkumů zadaných KÚ, vše ke dni...

Informace 35/2017 - závěřečná zpráva k projektu Rozvoj e-Governmentu v LK

28. 7. 2017

Žádost o informace: Žadatel žádal o poskytnutí Vyhodnocovací (závěrečné) zprávy pro zadavatele (či poskytovatele dotace) včetně příloh k projektu "Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07229, Integrovaný operační program, Oblast podpory: 6.2.1 - Zavádění  ICT v územní veřejné správě. Odpověď na žádost: KÚ LK žadateli...

Informace 34/2017 - Spolupráce LK se společností Compet Consult s.r.o.

26. 7. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se spolupráce  Libereckého kraje se společností Compet Consult s.r.o., IČ 26502402, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4. která se zabývá především zadáváním veřejných zakázek a organizací výběrových řízení. Konkrétně požadoval seznam znázvů a smluvních hodnot zakázek, které společnost...

Informace 33/2017 - Podpora sociálních činností vůči dětem ze strany LK v letech 2012-2016

24. 7. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o sdělení, jaké částky z rozpočtu Libereckého kraje byly v letech 2013-2016 vydány na (a) státní příspěvek na činnost ZDVOP, (b) finanční podporu ZDVOP nad rámec zákonného příspěvku, (c) finanční podporu pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení, (d) finanční podporu pro sociální služby v kategorii...

Informace 32/2017 - Seznam veřejných zakázek odboru životního prostředí

4. 7. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval seznam veřejných zakázek na služby KÚ, OŽP, oddělení ochrany přírody v roce 2017 – konkrétně na zpracování plánů péče o ZCHÚ (vč. těch v návrhu) a přírodovědných inventarizačních průzkumů zadaných KÚ, vše ke dni vyřízení žádosti.   Odpověď na žádost: Seznam veřejných zakázek Oddělení zemědělství...

Zpracovávám...