Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 18/2016 - Poskytnutí spisového materiálu

11. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí kopií následujících dokumentů: 1. Stejnopisu spisového materiálu Městské policie Jablonec nad Nisou, ve věci vedené pod číslem jednacím OD 1367/15-3/67.1/15459/St, 2. Zaslání kopie části spisového materiálu správního orgánu, vedeného pod číslem jednacím OD 1367/15-3/67.1/15459/St, vztahující se ke zjišťování...

Informace 17/2016 - Veřejné zakázky pro společnost Ventax s.r.o.

8. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal (1.) o seznam všech veřejných zakázek, které pro Krajský úřad Libereckého kraje realizovala v letech 2006-2016 společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230), (2.) seznam všech veřejných zakázek , o které se tato společnost v uvedené době ucházela, ale ve veřejné soutěži neuspěla, a (3.) seznam všech veřejných zakázek,...

Informace 16/2016 - Oprava dopravní infrastruktury v katastru obce Křižany

7. 4. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal žádostí ze dne 31.3.2016 o plány organizace výstavby, průvodní zprávy a technické zprávy a smlouvu o provedení stavby ke stavebním akcím SO 257-Křižany - havárie mostu ev.č. 27241-1, SO 277-III/27241 Křižany-havárie opěrné zdi a SO 278-III/27241-havárie opěrné zdi. Podáním ze dne 6.4.2016 svou žádost zúžil o smlouvu...

Informace 15/2016 - Reprezentační fond hejtmana, zahraniční služební cesty členů rady kraje

6. 4. 2016

Předmět žádosti: 1) Výpis plateb (a jejich zdůvodnění) z reprezentačního fondu hejtmana od 1.listopadu 2012 do 8. března 2016. 2) Výpisy z bezhotovostních plateb, které byly uskutečněny skrze platební karty, kterými disponují jednotliví radní Libereckého kraje od 1.listopadu 2012do 8.března 2016. 3) Seznam všech zahraničních služebních cest a nákladů...

Informace 14/2016 - Řízení o deliktu dle § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách

29. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se řízení o správním deliktu podle § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, kterého se dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tím, že provede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb bez oprávnění...

Zpracovávám...