Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 13/2016 - Výběrové řízení na pozici ředitele DOZP Mařenice, p.o.

24. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se výběrového řízení na pozici ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace (dále jen "DOZP Mařenice").  Konkrétně žádala o poskytnutí (1.) návrhů konceptů řízení uchazečů na pozici ředitele/ředitelky DOZP Mařenice, pokud byly zájemci předloženy,...

Informace 12/2016 - Informace k zakázce Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt

23. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí níže specifikované informace týkající se „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt“: Protokol hodnotící komise k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“, popřípadě jiný dokument, kde...

Informace 11/2016 - Veřejné zakázky pro společnost CL-EVANS s.r.o.

21. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal postnutí informace o tom, jaké veřejné zakázky získala od Libereckého kraje od 1.11.2012 do 8.3.2016 společnost CL-EVANS s.r.o.   Odpověď na žádost: Společnost CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČ 26768607, získala od Libereckého kraje v uvedeném období následující zakázky: Název...

Informace 10/2016 - Řízení podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987, o státní památkové péči

21. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o řízeních podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve kterém se rozhoduje o povinnosti vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny, a to v období mezi lety 2005 a 2016....

Informace 9/2016 - Seznam výdejen zdravotnických prostředků

16. 3. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu všech poskytovatelů zdravotních služeb s oprávněním k poskytování lékárenské péče, které byly k 1. 2. 2016 registrovány krajským úřadem Libereckého kraje jako výdejny zdravotnických prostředků (nikoliv tedy lékárny), a to ve formátu název poskytovatele zdravotních služeb a identifikační číslo...

Zpracovávám...