Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 3/2016 - Odměny za archeologické nálezy od roku 2013

3. 2. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí plných textů všech rozhodnutí o poskytnutí odměny za archeologický nález a o přiznání náhrady nutných nákladů, které nálezci vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem, podle § 23 odst. 4 (v souvislosti s § 23, odst. 2) zákona o státní památkové péči, vydaných v období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2016. Odpověď...

Informace 2/2016 - Metodické pokyny kraje

18. 1. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informaci, zda  má KÚ LK nějaký metodický pokyn, který by řešil situace, kdy správní soud vysloví nezákonnost podkladového rozhodnutí nebo závazného stanoviska a který by například uváděl, jakým procesním postupem získat nové závazné stanovisko (podkladové rozhodnutí), či se vypořádával s překážkou „věci rozhodnuté“...

Informace 1/2016 - Oprávnění k provozování zdravotních služeb

18. 1. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informaci, zda má společnost SPADIA LAB, a.s., na konkrétní adrese v ulici Papírová oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zejména k provádění odběrů biologického materiálu. Odpověď na žádost: Společnost SPADIA LAB, a.s., nemá vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb v Libereckém kraji. Uvedená...

Informace 65/2015 - Vyúčtování dotace ze smlouvy č. OLP/758/2014

29. 12. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí kopií závěrečného vyúčtování a souvisejících dokladů ke smlouvě o dotaci č. OLP/758/2014.   Odpověď na žádost: Dokumenty byly žadateli zaslány a jsou zveřejněny níže.

Informace 64/2015 - Průměrné platy zaměstnanců KÚ LK a odměny hejtmana v letech 2000-2014

22. 12. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí údajů o průměrném platu všch zamětnanců KÚ LK (podíl součtu mezd a součtu zamětnanců v daném roce) a o výši odměny hejtmana kraje, obojí za období let 2000 až 2014. Odpověď na žádost: 1. Vývoj průměrného platu zaměstnanců KÚ LK: Rok Průměrný...

Zpracovávám...