Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 63/2015 - Právní informační systém CODEXIS®

16. 12. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace, (1.) zda KÚ LK používá právní informační systém CODEXIS, (2.) využívá-li k tomuto softwaru doplněk Liberis, (3.) pokud ano, který přesně, (4.) pro kolik uživatelů je systém určen, (5.) jakou částku KÚ LK vynaložil na pořízení tohoto systému, (6.) od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému a (7.)...

Informace 62/2015 - Výběrové řízení na auditorské či poradenské služby ve věci sloučení nemocnic

14. 12. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se záměru Libereckého kraje vyhlásit vvýběrové řízení na auditorské nebo poradenské služby, které by měly zajistit posouzení záměru LK ohledně sloučení nemocnic, popř. jiných organizačních změn. Konkrétně chtěl vědět, (1.) je-li pravda, že se LK chystá vyhlásit veřejnou zakázku na výběr auditorské...

Informace 61/2015 - Upřesňující unformace ohledně navrhované PR Bučiny u Bradlecké Lhoty

30. 11. 2015

Žadatel žádal o poskytnutí upřesňujících informací o navrhované PR Bučiny u Bradlecké Lhoty, konkrétně o: 1) poskytnutí všech protokolů a jiných zápisů z pravidelných rekognoskací stavu a vývoje území z let 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. V roce 2009 a 2010 území rekognoskováno nebylo? 2) poskytnutí přesné specifikace území navrženého pro vyhlášení, které...

Informace 60/2015 – Rozhodnutí ÚOHS o zamítnutí návrhu dopravců

23. 11. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zamítnutí návrhu dopravců na uložení zákazu plnění smluv, které byly uzavřeny v říjnu roku2014. Ty se týkaly veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě...

Informace 59/2015 - Doplňující informace k hodnocení žádostí o dotace v oblasti prevence na školách

23. 11. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o doplňující informace ohledně věcného hodnocení žádostí o dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách. Konkrétně chtěl vědět, (1.) jaký způsobem je zajištěna transparentnost rozhodovacího procesu při rozhodování o návrzích na udělení dotace, (2.) jakým způsobem jsou přijímány závěry pracovní skupiny...

Zpracovávám...