Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 58/2015 - Kopie dokumentů ze spisu o stížnosti

18. 11. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí dokumentů ze správního spisu sp.zn. SO/579/106-inf KULK 72640/2015.   Odpověď na žádost: Dokumenty byly s výjimkou rozhodnutí, které bylo žadateli zasláno již v říjmu 2015, poskytnuty a jsou zveřejněny níže.

Informace 57/2015 - Informace o odměnách ředitele a vedoucích odborů

18. 11. 2015

Dne 12. listopadu 2015 byla vydána informace o  odměnách vyplacených řediteli a vedoucím odborů Krajského úřadu Libereckého kraje v roce 2015.

Informace 56/2015 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur

4. 11. 2015

Předmět  žádosti: Žadatel žádal o informaci, zda Liberecký kraj využívá služeb soukromých bezpečnostních agentur, případně kolik hodin měsíčně tato služba pro něj odpracuje, jaká je cena za hodinu takové služby bez DPH, zda využívá i jiné služby soukromých bezpečnostních agentur při zajištění bezpečnosti svých objektů, které to jsou, a zda uvažuje...

Informace 55/2015 - Hodnocení žádostí o dotace v oblasti prevence rizikového chování na školách

2. 11. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se věcného hodnocení žádostí o dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách. Konkrétně chtěl vědět, (1.) jsou-li v rámci kraje stanovena jednotná kritéria pro posuzování a hodnocení věcné stránky žádostí o dotace, popř. jaká to jsou, či jakým způsobem hodnocení probíhá, (2.)...

Informace 54/2015 - Dokumenty ohledně veřejné zakázky na dopravní obslužnost Libereckého kraje 2014 - 2024

30. 10. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024", konkrétně poskytnutí následujících dokumentů: 1)...

Zpracovávám...