Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 48/2015 - Vymáhání náhrady škody v souvislosti s veřejnou zakázkou na revitalizaci hřišť

13. 10. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informace týkající se nároku na náhradu škody, která Libereckému kraji vznikla v souvislosti s veřejnou zakázkou na revitalizaci školních hřišť a která byla řešena Okresním soudem v Liberci. V této věci byla žaloba náhradu škody vzata zpět. Žadatel chtěl konkrétně vědět, kdo rozhodl o tom, že bude žaloba vzata zpět...

Informace 47/2015 - informace o připravovaném vyhlášení přírodní rezervace Bradlecké bučiny

6. 10. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádá o poskytnutí o informace o tom které konkrétní kroky byly učiněny v záležitosti připravovaného vyhlášení přírodní rezervace Bradlecké bučiny. Odpověď: Ohledně Vaší žádosti, podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu...

Informace 46/2015 - Seznam veřejných zakázek za daných odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2011-2014

6. 10. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu všech veřejných zakázek zadaných odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2011-2014, konkrétně zakázek na služby z oblasti ochrany přírody. Odpověď na žádost: ohledně Vaší žádosti, podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...

Informace 45/2015 - Seznam škol a školských zařízení na území Libereckého kraje

1. 10. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu škol a školských zařízení na území Libereckého kraje včetně kontaktních údajů. Odpověď na žádost: Požadované seznamy jsou obsahem následujících příloh: seznam škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem (stav k 1.8.2015), seznam škol a školských zařízení na...

Informace 44/2015 - Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o odvoláních proti rozhodnutím stavebních úřadů o nařízení odstranění stavby

24. 9. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o zaslání kopií všech meritorních rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o odvoláních směřujících proti rozhodnutí stavebních úřadů o nařízení odstranění stavby, kdy důvodem pro zahájení řízení bylo provedení stavby bez potřebného povolení nebo souhlasu v důsledku sdělení stavebního úřadu, že takový...

Zpracovávám...