Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 43/2015 - Audit výběrových řízení v resortu sociálních věcí

23. 9. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádá odpověď na jím položené dotazy ohledně auditu výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí Odpověď na žádost: Poskytnutí kompletního auditu výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí - viz: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/Probehl-audit-vyberovych-rizeni-na-reditele-prispevkovych-organizaci-v-resortu-socialnich-veci-n321105.htm Audit...

Informace 42/2015 - Seznam veřejných zakázek zadaných odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v kalendářním roce 2015

23. 9. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu všech veřejných zakázek zadaných odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v kalendářním roce 2015, konkrétně zakázek na služby z oblasti ochrany přírody. Dále žádal zdůvodnit, proč nebyl v letošním roce osloven, aby podal nabídku na tyto služby, a zda Liberecký kraj neuvažuje o zadávání drobných...

Informace 41/2015 - Nároky vznesené proti Libereckému kraji na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

5. 8. 2015

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí informace týkající se aplikace zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v rámci působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2010-2015. Konkrétně žádal o informaci (1.) o počtu případů nároků na náhradu...

Informace 40/2015 - Dodržování smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

3. 8. 2015

Předmět žádost: Žadatel žádá odpověď na jím položené dotazy ohledně veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v domnění, že průzkum trhu, zpracovaný pro Liberecký kraj v roce 2014, je právně závazný. Odpověď na žádost: Liberecký kraj nekontroluje dodržování podmínek, které byly uvedeny v „průzkumu trhu“ z června...

Informace 39/2015 - Rozsah a financování veřejné služby v drážní osobní dopravě

27. 7. 2015

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí informace o rozsahu a financování závazků veřejné služby v drážní osobní dopravě na území Libereckého kraje u dopravce České dráhy a.s. v letech 2012 – 2014, zejména informace o realizovaném provozním výkonu na území kraje, o poskytnuté finanční kompenzaci za závazek veřejné službu a o údaj, kolik peněz...

Zpracovávám...