Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 38/2015 - Řízení před ÚOHS ve věci veřejné zakázky Libereckého kraje pro výběr dopravců

20. 7. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace ohledně stavu řízení před ÚOHS ve věci veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní oblusžnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024." Odpověď na žádost,...

Informace 37/2015 - Výběrová řízení na pozici ředitele vybraných domovů důchodců

20. 7. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace a doklady k výběrovým řízením na ředitele těchto příspěvkových organizací Libereckého kraje: (I.) Domova důchodců ve Sloupu v Čechách, (II.) Domu seniorů Liberec- Františkov, (III.) Domova a Centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou a (IV.) Domova důchodců Velké Hamry. Konkrétně měl u všech výběrových...

Informace 36/2015 - Rekonstrukce úseku silnice III. třídy 29018 Horní Polubný - Kořenov

16. 7. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informaci, zda a jak bude probíhat rekonstrukce úseku silnice  III. třídy 29018 Horní Polubný - nádraží Kořenov - Dolní Kořenov ke komunikaci I./10, přičemž zvláštní dával zvláštní důraz na to, zda budou opraveny či nahrazeny staré patníky a svodidla. Odpověď na žádost: V dotčeném úseku silnice III/29018 v Kořenově...

Informace 35/2015 - Smlouvy vztahující se k opravě silnice v Chrastavě po povodních a související otázky

24. 6. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal (1) o poskytnutí smluv a jejich dodatků vztahujících se k zakázce „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava  -II. Etapa“, (2) o informaci o počtu dnů uzavírky ke dni 30.5.2015 a (3) o informaci o počtu dnů od zahájení plnění do 30.5.2015. Odpověď na žádost: (1) Smlouvy a jejich dodatky vztahující se...

Informace 34/2015 - Seznam měst a obcí LK s jejich starosty

24. 6. 2015

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů. Odpověď na žádost: Seznam měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů, je uveden v příloze, seřazen abecedně podle toho, do kterého správního obvodu obce s rozšířenou působností konkrétní města a obce spadají.

Zpracovávám...