Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 33/2015 - zákaz podomního prodeje v obcích Libereckého kraje

17. 6. 2015

Předmět žádosti: 1) poskytnutí seznamu obcí a měst v Libereckém kraji, kde je podomní prodej k dnešnímu dni zakázán včetně data účinnosti nařízení zákazu podomního prodeje v dané obci 2) poskytnutí kopie všech výše uvedených nařízení obcí v Libereckém kraji (ať už tržních řádů anebo samostatných nařízení obce) zakazující podomní prodej včetně jejich...

Informace 32/2015 - Poskytování stravovacích a ubytovacích služeb příspěvkovými organizacemi v LK

17. 6. 2015

Předmět žádosti:   Odpověď na žadatelem položené otázky: 1) zaslání seznamu školských zařízení na území Libereckého kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu. 2) zaslání seznamu dalších zařízení na území Libereckého kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými...

Informace 31/2015 - Platby společnosti Knihy 555

11. 6. 2015

Předmět žádosti: Žadatel se dotazuje na to jaké částky byly Libereckým krajem vyplaceny firmě Knihy 555, Hrdinů 113/21, 460 12, IČ: 68970609, za zboží nakoupené od této firmy nebo za služby poskytnuté touto firmou za roky 2012, 2013, 2014 a 2015. Odpověď na žádost: Přehled plateb Libereckého kraje společnosti Knihy 555, Hrdinů 113/21, 460 12 Liberec 12, IČ:...

Informace 30/2015 - Etický kodex a související otázky

10. 6. 2015

Předmět žádosti: Odpověď na žadatelem položené otázky, týkající se existence etického kodexu v rámci Libereckého kraje a související problematiky. Odpověď na žádost: 1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců...

Informace 29/2015 - Informace týkající se centralizovaného zadávání veřejných zakázek

9. 6. 2015

Předmět žádosti: Odpověď na žadatelem položené otázky, týkající se centralizovaného zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.   Odpověď na žádost: 1) Byla vaším krajem zřízena organizace zajišťující centralizované zadávání pro váš kraj a vámi zřizované příspěvkové organizace? V případě,...

Zpracovávám...