Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

26/2017 - Informace o finanční kontrole nakládání s dotacemi na regionální železniční osobní dopravu

5. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na následující dotazy: 1. Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Jakým způsobem probíhá finanční kontrola...

25/2017 - Informace o právnických osobách LK, na které se vztahuje zákon o registru smluv

2. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), v nichž má Liberecký...

24/2017 - Seznam osob užívajících objekty, v němž je umístěna nebezpečná látka dle zákona o prevenci závažných havárií

24. 5. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o seznam právnických osob a podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, v němž je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Odpověď na žádost: KÚ LK žadatele odkázal...

23/2017 - Informace o zrušení JŘBÚ na Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti pro oblast Sever a Východ

24. 5. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o tyto informace: 1) Který orgán kraje rozhodl o zrušení jednacích řízení bez uveřejnění na veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“ a „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou...

22/2017 - Informace ze spisu OÚPSŘ 57/2017

17. 5. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o specifické informace z odvolacího řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stevbního řádu, pod sp.zn. OÚPSŘ 57/2017 na základě odvolání Kruhu pro občanskou společnost, IČ: 26525071. Konkrétně měl následující dotazy: 1) Kdy bylo vypraveno usnesení o přerušení odvolacího řízení...

Zpracovávám...