Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 21/2017 - Seznam obcí Libereckého kraje

24. 4. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu obcí v Libereckém kraji s uvedeným následujících údajů u každé obce: adresa, IČ, kraj, bývalý okres, adresa webových stránek, e-mail e-podatelny, telefonní číslo, počet obyvatel a telefonní a e-mailový kontakt na starostu. Odpověď na žádost: KÚ LK žadateli poskytl seznam měst a obcí v Libereckém...

Informace č. 20/2017 - Dodatečné informace k rozdělování státních dotací prostřednictvím krajů na financování pobytových zařízeních sociálních služeb

13. 4. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informace: výši celkových dotací poskytnutých kraji ze státního rozpočtu (program podpory A) na sociální služby za celé kalendářní roky 2015 a 2016 vč. jejich dofinancování, a prozatímní výše přidělené této dotace za rok 2017, jaké částky (souhrnem) byly přiděleny pobytovým zařízení a to domovům...

Informace č. 19/2017 - Rozdělení státních dotací prostřednictvím krajů na financování pobytových zařízeních sociálních služeb

31. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se postupů, které Liberecký kraj zvolil při rozdělení daných dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele. Odpověď na žádost: KÚ LK uvedl, že obecně Liberecký kraj při rozdělování dotací postupuje podle Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu...

Informace 18/2017 - Výdaje z rozpočtu odboru kancelář hejtmana

31. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na otázky ohledně výdajů z rozpočtu odboru kancelář hejtmana.   Odpověď na žádost: Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře hejtmana? Rozpočet odboru kanceláře hejtmana byl pro rok 2017 Zastupitelstvem Libereckého kraje ve výši původně schválen ne výši 59.300.700,- Kč a dalšími rozpočtovými opatřeními...

Informace 17/2017 - Náklady na návštěvy prezidenta v Libereckém kraji

31. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na otázky související s návštěvami prezidenta ČR v Libereckém kraji.   Odpověď na žádost: Kolik kraj stojí návštěvy prezidenta – konkrétně kolik bylo vydáno při jednotlivých návštěvách na ubytování? Občerstvení? Rozepište, prosím, jednotlivé návštěvy. Přehled nákladů za jednotlivé návštěvy...

Zpracovávám...