Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 16/2017 - Informace o řízeních vedených ohledně rozšíření komunikace a zřízení parkovacích míst v obci Frýdštejn

21. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informace o spisové značce správního řízení, o jehož stavu byl žadatel informován dopisem ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen KÚ LK“) ze dne 2.7.2013, zda je KÚ LK známa informace o vedeném správním řízení ve věci rozšíření komunikace na p.p.č 1274 a 1283/1 v k.ú. Bezděčín u...

Informace č. 15/2017 - Rozpočet na plány péče o přírodu

21. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně zadávání plánů péče a odborných posudků, hrazených z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje.   Odpověď na žádost: V současné době není zadán žádný plán péče o maloplošná chráněná území (MZCHÚ) ani není zadán...

Informace č. 14/2017 - Závažná zjištění z finančních kontrol § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb.

16. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě, vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, minimálně v rozsahu informací podle § 22 odst. 6 zákona...

Informace č. 13/2017 - Počet středních škol v LK, seznam středních škol v nájmu, včetně výše nájemného

15. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatelka žádala o sdělení počtu středních škol, které jsou v současné době v Libereckém kraji a jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj. Dále žádala o seznam středních škol, které provozují svoji činnost v budovách na základě nájemní smlouvy či smluv jiného typu, tj. seznam škol, které nemají budovy od zřizovatele předané...

Informace 12/2017 - Písemné vyjádření Mgr. Tulpy o působení Obchodní akademie v budově Zborovská, Turnov

15. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatelka žádala o písemné vyjádření Mgr. Petra Tulpy, kterým Městu Turnov sděluje, že činí takové kroky, aby do budoucna a postupně opět působily všechny ročníky oborů vzdělání Obchodní akademie, hotelnictví a cestovní ruch v budově čp. 519, Zborovské ul., Turnov.  Odpověď na žádost: KÚLK požadovaný dopis...

Zpracovávám...