Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 11/2017 - Vyhlášené veřejné sbírky na obnovu památek

6. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek (datum vyhlášení a plánovaného ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, způsoby vybírání) a seznamu veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2016 ukončeny (datum vyhlášení a ukončení,...

Informace č. 10/2017 - Projektová dokumnetace a související dokumenty k připojení pozemku p.č. 112/1 a 113/1 v k.ú. Lada k silnici I/9

6. 3. 2017

Předmět žádosti: Žadatelka žádala informaci o tom, na základě jaké projektové dokumentace bylo vydáno rozhodnutí o připojení  nemovitosti na pozemcích p.č.112/1 a 113/1 v k.ú. Lada k silnici I/9, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy pod č.j. OD 214/2006-5/280.16.1/Be ze dne 13.4.2006. Žadatelka žádala o zaslání kopií projektové dokumentace,...

Informace č. 9/2017 - rozhodnutí o pokutách dle zákona o státní památkové péči

28. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí všech rozhodnutí či usnesení KÚ LK vydaných v roce 2016 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči), a všech rozhodnutí či usnesení KÚ LK vydaných v roce 2016 o uložení pokuty...

Informace č. 8/2017 - Asistenti pegagogů na školách v Libereckém kraji

24. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o počtu asistentů pedagogů zaměstnaných ve školách Libereckého kraje a o poštu schválených/zamítnutých žádostí o jejich financování, to vše od 1.1.2016, jak podle právní úpravy účinné do 31.8.2016, tak podle právní úpravy účinné od 1.9.2016. Odpověď na žádost: KÚ LK žadateli sdělil následující informace,...

Informace č. 7/2017 - Informace o výběrovém řízení na pozici ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

13. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatelka žádala o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na pozici ředitel/ka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 75129507, a to konkrétně: Poskytnutí vlastních koncepcí rozvoje školy všech uchazečů přihlášených do konkurzního řízení, Poskytnutí...

Zpracovávám...