Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 6/2017 - Metodika při žádostech dle InfZ o správní spis

7. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci o tom, zda Krajský úřad Libereckého kraje vydal metodiku či jiný dokument, ve které/m doporučuje podřízeným správním orgánům vyhovovat žádostem dle InfZ o poskytnutí kompletního správního spisu či jeho části. Odpověď:  KÚLK sdělil, že ani metodiku, ani jiný obdobný dokument nevydal, pouze...

Informace č. 5/2017 - Produkování a ukládání slévárenských a jiných odpadů

3. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace (1.) o místech na území Libereckého kraje, kam byly ukládány slévárenské a teplárenské odpady, (2.) o firmách, které na území Libereckého kraje produkují slévárenské odpady a (3.) o vhodných místech na území kraje pro umístění zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – recyklační linky stavebního odpadu...

Informace č. 4/2017 - Dokumentace k řízení o výjimce z úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami

1. 2. 2017

zpřístupnění dokumentace k řízení, v němž bylo provozovateli PRECIOSA ORNELA‚ a.s., dne 14. prosince 2015 vydáno rozhodnutí o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami Sp.Zn.: OŽPZ 1353/2014, konkrétně následujících dokumentů: Úplné znění žádosti provozovatele o změnu integrovaného povolení, Přílohy žádosti,...

Informace č. 3/2017 - Předání stížnosti na vyřízení žádosti o informace obcí Frýdštejn, určené oprávněné úřední osoby

1. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace o tom, zda byla obcí Frýdštejn Krajskému úřadu Libereckého kraje postoupena stížnost žadatele ze dne 23.11.2016 na vyřizování žádosti o informace obcí Frýdštejn a dále kdo byl určen jako odpovědná úřední osoba k vyřízení Upozornění žadatele na obstrukce v řízení o žádosti o vydání deklaratorního...

Informace č. 2/2017 - Porodní asistentky registrované v Libereckém kraji

23. 1. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o seznam všech porodních asistentek, které od KÚ LK získaly registraci a jejichž registrace je stále v platnosti, spolu s uvedením jejich odborné činnosti, jakož i kontaktních údajů na ně. Odpověď na žádost: KÚ LK žadatele podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázal na informaci...

Zpracovávám...