Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 1/2017 - členové dozorčích rad krajských nemocnic

12. 1. 2017

Žádost o informace: Žadatel žádal o informace související s funkcí členů dozorčí rady v nemocnicích, které jsou ve 100% nebo většinovém vlastnictví Libereckého kraje, konkrétně na základě jakého klíče - kritéria (politická, odborná a jiná hlediska) jsou obsazovány funkce členů dozorčí rady v těchto nemocnicích, na základě...

Informace č. 71/2016 - Kapacita linek STK v Libereckém kraji

29. 12. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal doplnit do tabulky, kterou přiložil k žádosti, k jednotlivým provozovatelům počty provozovaných linek STK pro osobní a užitkové automobily a jejich celkové kapacity, na které byly linky schváleny. Dále žádal o uvedení stejných dat v případě, pokud byla v Libereckém kraji vydána oprávnění na linky STK, které nebyly...

Informace č. 70/2016 - Informace k lokalitě Bradlečké bučiny - doplňující informace 2

27. 12. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval zodpovězení jím položených dotazů ohledně vyhlášední zvláště chráněného územní v lokalitě Bradlecké bučiny v k.ú. Bradlecká lhota a Syřenov.   Odpověď na žádost: 1) V dopise č.j. KULK 44844/2013 ze dne 1.7.2013 žádá KÚ LK odbornou instituci AOPK Liberec o specifikaci území pro možnost vyhlášení PR. Proč...

Informace č. 69/2016 - doplňující informace k lokalitě Bradlecké bučiny

22. 12. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se lokality Bradlecké bučiny. Konkrétně chtěl vědět, zda je plán péče o přírodní rezervaci nezbytným podkladem pro oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace, proč KÚ LK mimo roku 2013 nespolupracuje a AOPK a nezařazuje ji do okruhu přizvaných osob při terénních šetřeních, proč nebyl v...

Informace 68/2016 - Navrhovatelé a uchazeči konkrétních výběrových řízení

12. 12. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci o tom, kdo je navrhovatelem ve výběrových řízeních OZ 437/2016/SPO/VŘ44, OZ 436/2016/SPO/VŘ43, OZ 367/2016/SPO/VŘ314, OZ 367/2016/SPO/VŘ31, OZ 365/2016/SPO/VŘ30, OZ 368/2016/SPO/VŘ32, OZ 364/2016/SPO/VŘ29, OZ 375/2016/SPO/VŘ34 a OZ 376/2016/SPO/VŘ35, a to v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefon...

Zpracovávám...