Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Veškeré smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě platné pro r. 2006 a 2007, předběžné odhady prokazatelné ztráty, přehledy plateb jednotlivým dopravcům

6. 2. 2007

Poskytnutí následujících informací formou sdělení a předložení stejnopisů níže uvedených smluv včetně příloh a dalších dokumentů, jmenovitě pak o:- veškeré smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Libereckého kraje, které byly platné pro rok 2006 a 2007,- předběžné odhady prokazatelné ztráty, předložených...

Informace o národní kulturní památce Ještěd

26. 1. 2007

Žádost o informaci ze dne 23. ledna 2007   Dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení informace o národní kulturní památce Ještěd. Zajímá mě jakým způsobem participuje Liberecký kraj na zápisu této památky na seznam kulturního dědictví UNESCO. Jaké jsou pravomoci krajského úřadu v této záležitosti a který rok se bude Ještěd...

Vizualizace R35 zpracované firmou Valbec

24. 1. 2007

Poskytnutí vizualizace R35 zpracované firmou Valbec. O tuto vizualizaci bylo žádáno dopisem již dne 28. 4. 2006, na který bylo odpovězeno, že tato vizualizace není dosud dopracována, a že bude přístupná na webových stránkách Libereckého kraje. Vizualizace dosud na stránkách Libereckého kraje není. Žádáme tedy opětovně o poskytnutí zpracované vizualizace (kopie na příslušném...

Zpracovávám...