Počasí Dnes -2°C Zítra -1°C
Krajský úřad

Formuláře

1. Formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje zavedl systém sběru žádostí o dotaci (tzn. z  Dotačního fondu a ostatní žádosti o dotaci z rozpočtu kraje) tak, že je nutné tyto žádosti o dotaci zasílat na příslušném formuláři prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje. Formuláře jsou vytvořeny v aplikaci 602Form Filler, která je volně ke stažení zde - download 602Form Filler. Vyplněnou žádost lze odeslat kliknutím na zde. Odeslanou žádost následně obdrží příslušný zaměstnanec Krajského úřadu Libereckého kraje resp. správce žádosti.Formuláře žádostí se dle potřeb aktualizují. Před vyplněním žádosti si vždy stáhněte aktuální verzi. Pro případ kontroly naleznete označení verze  na poslední straně formuláře v vlevém dolním rohu.

FORMULÁŘE 

  • DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE
    V případech, kdy žadatel z věcných, finančních a časových důvodů nemůže uplatnit svou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje prostřednictvím resorty kraje vyhlášených programů resp. podprogramů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, uplatní řádně a úplně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje u věcně příslušného resortu kraje prostřednictvím žádosti o dotaci (v kolonce program zvolte OSTATNÍ).

    Žádost o dotaci (2016)


Formuláře pro podporu de minimis
Příručka k pojmu jeden podnik
Čestné prohlášení pro žadatale o podporu de minimis


2. Formuláře seskupené dle odboru


Zpracovávám...