Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Odfiltrovat jen oblast: školství sociální oblast kultura životní prostředí zdravotnictví doprava ostatní zobrazit vše

Název / sídlo
27267351
Činnost technických poradců v oblasti veřejné dopravy
U Jezu 642 / 2a, 461 80 Liberec 2
70946078
Výkon Zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, zejména správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.
České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI; Kontaktní adresa a adresa pro doručování: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
28746503
Provádí výkon údržby silnic II. a III. tříd v majetku Libereckého kraje, včetně vybraných silnic I. tříd a dalších komunikací, tj. údržba a opravy těchto silnic a jejich součástí včetně potřebného příslušenství na území Libereckého kraje.
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zpracovávám...