Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hygienická stanice a krajská nemocnice bojují proti mutacím koronaviru. Sekvenují a trasují

24. 06. 2021

Tak jako ve většině zemí Evropy, i v České republice se začínají objevovat či postupně převládat nové mutace koronaviru. V Německu v současné době tvoří například takzvaná delta varianta (indická) 6 % všech pozitivních, ve Velké Británii ale už 99 %, přibližně to samé zastoupení delty je například v Moskvě.

„V České republice jsme nyní asi tak někde mezi těmito hodnotami. Soudím tak podle našeho kraje, který jako jediný podrobně zná, jak situace v kraji vypadá. Je to proto, že už řadu týdnů KHS LK ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec provádí tzv. diskriminační PCR u všech pozitivních vzorků, což je  důvod toho, že máme daleko vyšší záchyt než ostatní kraje, které k tomuto budou na základě naší zkušenosti a z rozhodnutí ministra přistupovat až nyní,“ vysvětluje Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. „Důvodem, proč jsme se rozhodli už začátkem roku zavést diskriminační PCR, spolupracovat s univerzitou v Drážďanech, není touha být první, ale to, abychom co nejdříve podchytili nebezpečnou mutaci, dokázali ji lokalizovat a hlavně přijímat opatření. Diskriminační PCR je totiž hotové v řádu hodin a vyslovení podezření na novou mutaci, které je jeho výsledkem, nám pro přijetí opatření stačí. Nejdůležitější v epidemiologii totiž je, jednat co nejrychleji. Dokončit vyšetření podrobnou sekvenací za několik dnů už pak není problém.“ 

I nadále pokračuje trasování pozitivních případů. V případě podezření na mutaci vyhledáváme kontakty přísněji v širším okruhu, hromadně testujeme. Izolace a karantény jsou ukončovány minimálně po 14 dnech PCR vyšetřením. Za poslední dny máme vytrasováno 98 % pozitivních osob, od nichž získáváme 2–4 rizikové kontakty. Probíhá státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu platných mimořádných opatření.

Vzhledem k nadcházejícímu či již probíhajícímu období zvýšeného cestování velký objem práce zaměstnanců KHS LK představuje kontrola osob vracejících se ze zahraničí. Jejich povinností je po návratu ze zemí se středním, vysokým, s velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vyplnit tzv. příjezdový dotazník a dodržovat další pravidla stanovená platným mimořádným opatřením podle země, ze které se vracejí. Zaměstnanci KHS LK tedy denně stahují z informačního systému seznamy osob, které se vrátily ze zahraničí a budou pobývat v Libereckém kraji. V případě zemí s extrémním rizikem je telefonicky kontaktujeme, upozorňujeme na jejich povinnosti, zejména na povinnost 2 PCR testů po příjezdu do ČR. Cestovatelům, kteří se vrátili ze zemí s velmi vysokých odesíláme hromadný email s instrukcemi ohledně samoizolace a testování. Denně pracujeme s těmito seznamy a kontrolujeme plnění povinností souvisejících s návratem či vstupem do ČR.   

Současný vývoj epidemie v České republice dokumentovaný základními čísly incidence, hospitalizací či procentem pozitivních testů je bez diskusí příznivý. Přesto jsou tu víc než vážné důvody, abychom zůstali maximálně opatrní. Pouze komplexní přístup, kterým myslím v tuto chvíli zejména zajišťování diskriminačního PCR ve všech pozitivních testech k zjištění nové mutace, následnou sekvenaci a současně zodpovědný přístup k chování každého z nás je příležitostí k reparátu, aby se neopakovala situace z loňského roku, kterou nepropásněme. Mám na mysli prevenci, která bude znamenat další nápor na práci hygienické služby, laboratoří, očkovacích center. Jistotu nebudeme mít nikdy, ale musíme dělat vše, co je možné, aby už k požáru, tj. ke zbytečným úmrtím a totálnímu vyčerpání kapacit zdravotnických zařízení, nedošlo. Jestliže se toto podaří, tak pak už jsme jen my sami, naše schopnost a ochota upravit své chování ve prospěch celku, co může vše pokazit. Jinými slovy, jako vždy, máme to ve svých rukou,“ apeluje Valenta.

TZ: Krajský hygienická stanice Libereckého kraje

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324