Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Ochrana oznamovatelů

Krajský úřad Libereckého kraje naplňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Má jmenovánu příslušnou osobu, která je odpovědná za přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba, a to:

  1. písemně – na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2 s označením obálky „NEOTEVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“,
  2. elektronicky – na adresu whistleblowing@kraj-lbc.cz,
  3. telefonicky na čísle +420 739 541 629. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude telefonický hovor se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. ústně – osobně v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v kanceláři č. 628. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.