Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Ochrana oznamovatelů

Krajský úřad Libereckého kraje naplňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Má jmenovánu příslušnou osobu, odpovědnou za přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a jejich následné vyřizování. Příslušnou osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba, a to:

  1. písemně – na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2 s označením obálky „NEOTEVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“,
  2. elektronicky – na e-mailovou adresu whistleblowing@kraj-lbc.cz,
  3. telefonicky na čísle +420 739 541 629. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude telefonický hovor se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. ústně – osobně na žádost oznamovatele v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v kanceláři č. 628. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo podobné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele. Je vyloučeno přijímání anonymních oznámení i oznámení od osob, které nevykonávají pro Krajský úřad Libereckého kraje práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznamovatel může podat oznámení také prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva spravedlnosti.