Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1.1.2022.

 1. Kopírování na kopírovacích strojích, tisk na počítačových tiskárnách a skenování
 • ​Kopírování a tisk:
 • A4 jednostranná černobílá........................................................................................................................................................2,00 Kč
 • A4 jednostranná barevná .........................................................................................................................................................4,50 Kč
 • A4 oboustranná černobílá.........................................................................................................................................................3,00 Kč
 • A4 oboustranná barevná ..........................................................................................................................................................7,50 Kč
 • Skenování strany A4 ...............................................................................................................................................................1,60 Kč
 • V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma a v případě většího formátu dále stejným způsobem odpovídajícím plošnému zvětšení formátu.
 1. Cena za nosiče dat
  Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče
   
 2. Za odeslání informace
  poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
   
 3. Další věcné náklady
  dle formy poskytované informace ve výši skutečných pořizovacích nákladů
   
 4. Osobní náklady
  za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více než 5 hodin) za dokončenou hodinu práce zaměstnance Libereckého kraje, který se na vyhledávání informací podílel ...................................................................................................................................................232,00 Kč
 5. Celková částka úhrady se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 6. Pokud celkové náklady za poskytnutí informace nepřesáhnou částku 300,- Kč, nebudou žadateli účtovány.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

1)Rozhodnutí_Ministerstvo_vnitra_MV_7141_2_ODK_2016

2) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_878_3_ODK_2016

3) Rozhodnuti_ministerstva_vnitra_MV_490_2_ODK_2017

4) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_111504_3_ODK_2017

5)  Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV - 12351-2/ODK-2020 

6) Rozhodnuti_Ministerstva_dopravy_90_2019_072_Z106_2

7)Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV -186300-2/ODK-2020

8) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_211871_4_ODK_2021