Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2003

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2003 bylo podáno celkem 26 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2003 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

V průběhu roku 2003 nebyla uložena žádná sankce za nedodržení tohoto zákona.

 

5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

V souladu s ustanovením §5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a) podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří 111

b) odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. patro, číslo dveří 337

c) odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 625

b) internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 3. 2. 2004, číslo usnesení: 105/04/RK.

 

Datum: 6. 2. 2004Ing. Bohdan Tomáš
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje 

                                                       

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.