Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROFIL ZADAVATELE

Liberecký kraj

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Silnice LK a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/28746503 

KORID LK s.r.o.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

https://nen.nipez.cz/profil/KNL 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

https://profily.proebiz.com/profile/70946078

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LK

Informace o konání výběrového řízení na prodej nepotřebného movitého majetku společnosti Silnice LK a.s. – formou veřejné elektronické aukce 

16. 03. 2020

Anotace

Společnost Silnice LK a.s. informuje o zahájení výběrové řízení  formou veřejné elektronické aukce na prodej 18  ks nepotřebného movitého majetku ve svém vlastnictví. Hodnotícím kritériem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka u každé jednotlivé položky. Aukční kolo bude zahájeno dne 30. 03. 2020 v 14:30 hod.

V případě zájmu zúčastnit se této elektronické aukce můžete podat žádost o zařazení, která je k dispozici na stránkách Libereckého kraje a to:   https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/majetkopravni-oddeleni/prodej-majetku  a nebo zašlete své kontaktní údaje (adresa firmy, IČ, telefon, email, kontaktní osoba) na email: eva.trosbergova@kraj.lbc.cz  a to nejdéle do 30. 03. 2020 do 12:00 hodin.

 

Bc. Eva Trosbergová
eva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226967