Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROFIL ZADAVATELE

Liberecký kraj

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Silnice LK a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/28746503 

KORID LK s.r.o.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

https://nen.nipez.cz/profil/KNL 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

https://profily.proebiz.com/profile/70946078

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LK

Informace o plánovaném prodeji movitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje - prodej ocelové konstrukce včetně její demontáže na budově  Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou – formou veřejné elekt

04. 11. 2020

Liberecký kraj  informuje o zahájení výběrové řízení  formou veřejné elektronické aukce na prodej nepotřebného movitého majetku ve svém vlastnictví. Jedná se o ocelové pomocné konstrukce na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou. Součástí výběrového řízení bude kompletní likvidace ocelových konstrukcí s předem dohodnutým postupem na návrh zhotovitele s cílem vyčištění ulice na úroveň komunikace a chodníků, včetně likvidace nepoužitelných odpadů (dobetonované konstrukce, textilie, podsypy). Zhotovitel bude povinen na vlastní náklady zajistit uzavírku ulice po dobu přistavení těžké techniky pro demontáž jednotlivých konstrukcí.

Hodnotícím kritériem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka. Aukční kolo bude zahájeno dne 18. 11. 2020 v 10:00 hod.

V případě zájmu zúčastnit se této elektronické aukce můžete podat žádost o zařazení, která je k dispozici na stránkách Libereckého kraje a to:   https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/majetkopravni-oddeleni/prodej-majetku  a nebo zašlete své kontaktní údaje (adresa firmy, IČ, telefon, email, kontaktní osoba) na email: eva.trosbergova@kraj.lbc.cz  a to nejdéle do 13. 11. 2020 do 13:00 hodin.

 

Bc. Eva Trosbergová
eva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226967