Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Veřejné zakázky

PROFIL ZADAVATELE

Liberecký kraj

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Silnice LK a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/28746503 

KORID LK s.r.o.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

https://nen.nipez.cz/profil/KNL 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

https://profily.proebiz.com/profile/70946078

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LK

VZMR/11/OŽPZ/2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Stabilizační opatření v rámci projektu Management invazních druhů v Euroregionu Nisa, Bílý Kostel“

27.05.2014  /    Ev. č.  VZ: VZMR/11/OŽPZ/2014 Způsob zadání: VZMR Termín podání nabídek:  5. 6. 2014 do 10 hod. Místo podání nabídky:  Krajský úřad Libereckého kraje, podatelna, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. ...