Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROFIL ZADAVATELE

Liberecký kraj

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Silnice LK a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/28746503 

KORID LK s.r.o.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

https://nen.nipez.cz/profil/KNL 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

https://profily.proebiz.com/profile/70946078

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LK

Pozvánka na seminář pro dodavatele k zapojení do dynamického nákupního systému – DNS

09. 03. 2017

Zadavatel, Liberecký kraj, informuje potenciální dodavatele o novém způsobu zadávání veřejných zakázek na zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP, zajištění služeb technického dozoru investora – TDI a na zpracování projektové dokumentace.

Zadávání veřejných zakázek bude nově probíhat v rámci dynamického nákupního systému, kde veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat výhradě elektronickou formou a bude možné zapojení nových dodavatelů během celého trvání DNS.

Z důvodu přiblížení procesu vyhlašování a zadávání veřejných zakázek Vás zveme na praktický seminář, kde budou zástupci společností, které vykonávají výše zmiňované předměty veřejných zakázek, seznámeni s fungováním modulu profilu zadavatele pro zajištění dynamického nákupního systému a přípravou dokumentů pro zapojení do DNS.

datum

den

čas

místo konání

15. března 2017

středa

13:00 – 14:30

zastupitelský sál č. 326 – 3. patro

 

Lektor: Ing. Pavel A. Eger, odborník na elektronické zadávání veřejných zakázek ve společnosti Tender systems s.r.o.

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Prezence:  probíhá od 12:30 hodin

Program semináře:

Obsahem školení bude praktická ukázka úkonů pro podání žádosti o účast (nutný úkon pro zapojení do DNS) a nabídky v rámci dynamického nákupního systému. Součástí školení bude i představení související legislativy včetně nových požadavků na elektronizaci veřejných zakázek v důsledku platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek od října 2016.

Potvrzení účasti prosím zašlete emailem na vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 616. Z důvodu omezeného počtu možných uživatelů systému prosíme o přihlášení max. 1 osoby z každé společnosti.

V případě naplnění kapacity školení budete informováni.

Ing. Vlachová Ilona
ilona.vlachova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226281