Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Paliativní péče v Libereckém kraji 2021-2026

15.06.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval odpovědi na dotazy týkající se podpory paliativní péče v Libereckém kraji na období let 2021 – 2026, na které mu KÚ LK odpověděl následovně: a) Jakou finanční a jinou podporu Libere...

Platy vedoucích úředníků Ústeckého kraje

10.06.2021  /  Předmět žádosti:  Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) byl usnesením Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-160325-26/ODK-2020 pověřen k vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o s...

Spolupráce LK s Čínou

07.06.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnout informace o spolupráci Libereckého kraje s Čínskou lidovou republikou a Tchajwanem. Konkrétní dotazy s odpověďmi jsou zde: 1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), s...

Obnova kříže u rozhledny Štěpánka

07.06.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o dokument - sdělení Krajského úřadu Libereckého kraje ve věci obnovy kříže u rozhledny Štěpánka.  Odpověď: Příslušný dokument byl žadateli poskytnut. 

Informace o zjednosměrnění úseku silnice III/2874

12.05.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o tom, kdy KÚ LK povolil zjednosměrnění úseku silnice III/2874 po dobu zimního období (v termínu od 18.11.2020 do 31.3.2021), komu ho povolil a na základě jaké žádosti. Dále požadujete kopii t...

Informace z oblasti dopravy

03.05.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace z oblasti dopravy: V souvislosti s uzavřením smlouvy o veřejných službách (č. OLP/5467/2019 – smlouva ze dne 9.12.2019 s

Informace o doručení písemnosti

22.04.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o tom: kdy, komu, pod jakými č.j. nebo ID datové zprávy bylo doručeno rozhodnutí o lhůtě a posouzení nadřízeného orgánu k podnětu na přezkum rozhodnutí krajského úřadu. Odpověď na žádost:&...

Nostrifikace v roce 2020

01.04.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se nostrifikace, konkrétně poždatoval opdovědi na následující dotazy: 1. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2020 podalo ke krajs...

Přeložka silnice Liběchov - Dubá

22.03.2021  /  Předmět žádosti: Žadatelka požadovala následující informace: 1) poskytnutí veškeré dostupné dokumentace týkající se záměru přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá, a to přes území obce Blíževedly, 2) které obce na trase variant...

Odměny vedoucích pracovníků LK v roce 2020

24.02.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o odměnách pro vedoucí pracovníky Libereckého kraje, resp. KÚ LK, konkrétně hejtmana, náměstků, ředitele KÚ LK a vedoucího odboru kanceláře ředitele KÚ LK za první a druhé pololetí roku 20...