Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Mediální služby

20.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o přehled subjektů, se kterými Krajský úřad Libereckého kraje od roku 2016 podepsal smlouvy jako s externisty poskytujícími služby zaměřené na PR nebo mediální poradenství, mediální nebo PR analýzy, externí komunikaci,...

Informace o sociálním fondu

15.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace o sociálním fondu kraje.  Konkrétní dotazy:  1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích, životních výročích, ošatné apod.)? 2) Pokud ano, jak jsou...

Dozor v oblasti reklamy

14.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o počtu řízení/vydaných pravomocných rozhodnutí o přestupku/uložení pokuty (včetně výše a formy pokuty/oprávnění dle § 7c zákona o regulaci reklamy a jiných oprávnění) vydaných Krajským úřadem Libereck...

Pracovní pozice KÚ LK - "interní" právník

07.09.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy: Kolik osob celkem zaměstnával kraj na pozici interních právníků v roce 2020? Odpověď: „Interní“ právníci jsou zařazeni v právním odb...

Kopie dokumentů ze spisu o stížnosti OZ/111/2019/NO

07.09.2021  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval kopie dokumentů  ze spisu o stížnosti vedené pod spi. zn. OZ/111/2019/NO. Odpověď na žádost : Podle ust. § 94 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínk...

Obchvat obce Stružnice

01.09.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se plánovaného obchvatu obce Stružnice, který je popisován ve schváleném územním plánu obce Stružnice a má také zasáhnout pozemky stávajícího sadu zapsaného na listu vlastnictví č. 23...

Centrální depozitář pro Liberecký kraj

19.08.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy: Na základě, jaké dokumentace byla stanovena předpokládaná cena stavby, kdo tuto dokumentaci zpracoval? Je možné tuto dokumentaci poskytnout? Odpověď: ...

Podnikatelský inkubátor - dotace z OP PIK

18.08.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval informaci o tom, zda-li Liberecký kraj získal dotaci z OP PIK na rekonstrukci budovy „D“, tzv. podnikatelského inkubátoru a v jaké výši. Odpověď na žádost: KÚ LK k dané věci...

Rekonstrukce areálu - Školní statek Frýdlant, p.o

18.08.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval   informace týkající se finančních prostředků alokovaných na rekonstrukci areálu Školní statek Frýdlant, p.o. Odpověď na žádost: Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 283/21/RK ze d...

Doručení správního rozhodnutí

04.08.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí obsahu zásilky odeslané Krajským úřadem Libereckého kraje ve věci jeho přestupkového řízení. KÚ LK požadovaný obsah zásilky žadateli poskytl.