Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odměny vedoucích pracovníků LK v roce 2020

24.02.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o odměnách pro vedoucí pracovníky Libereckého kraje, resp. KÚ LK, konkrétně hejtmana, náměstků, ředitele KÚ LK a vedoucího odboru kanceláře ředitele KÚ LK za první a druhé pololetí roku 20...

Rekonstrukce Severočeského muzea - 2. etapa

17.02.2021  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval následující informace ohledně druhé etapy rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci: 1. Důvody prodražení rekonstrukce – jaké bylo zdůvodnění ze strany TDI 2. Míra kontroly průběhu rekonstrukce z...

Seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady kraje

01.02.2021  /  Předmět žádosti: žadatel poždadoval seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady kraje podle §35 odst. 2 písm. o) zákona o krajích a to v členění: funkce, jméno a příjmení.   Odpověď na žádost:  KÚ LK odkázal žadate...

Rozdíly cen rekonstrukce budovy D a E

29.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o vysvětlení příčiny cenového nepoměru rekonstrukce jednotlivých částí budov KÚ LK, kdy rekonstrukce budovy „D“ má vycházet výrazně dráž na m 2 než rekonstrukce budovy „E“. K&nb...

Příčný prah - Obec Sosnová

22.01.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval stanovisko KÚ LK k použitému typu příčného prahu v Obci Sosnová v souvislosti s naplněním technických podmínek. Odpověď na žádost: V případě umístění zpomalovacího prahu musí odpov...

Pokuty za porušení zákona č. 20/1987 Sb. v roce 2020

20.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující dokumenty: všechna rozhodnutí/usnesení KÚ LK vydaná v roce 2019 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 pís...

Pěstounská péče v Libereckém kraji k 31.12.2020

20.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval odpověď na následující dotazy: kolik bylo k 31. 12. 2020 v Libereckém kraji zařazených přechodných pěstounů, kolik bylo k 31. 12. 2020 v Libereckém kraji „přerušených&ld...

Dopravní obslužnost Hrádku nad Nisou v letech 2013-14

20.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informace: kteří dopravci v období od 23. května 2013 do 2. listopadu 2014 zajišťovali dopravní spojení z Hrádku nad Nisou, zda Krajský úřad Libereckého kraje disponuje jízdními řády...

Průměrné odměny ředitelů středních škol 2020

18.01.2021  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace o průměrné výši vyplacených mimořádných odměn ředitelům středních škol za rok 2020 a dále informaci o tom, kolik ředitelů neobdrželo žádnou odměnu.  Odpověď na žá

Zákonodárná iniciativa LK

18.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací: 1) Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 12 krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekr...

Podněty občanů

05.01.2021  /  Předmět žádosti: Žadatelka žádala o poskytnutí následujících informací: 1)  Jaký byl počet přijatých petic od občanů kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním? Odpově...