Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Adresář obcí Libereckého kraje

08.04.2020  /  Předmět žádosti: žadatel žádal o zaslání kontaktů měst a obcí v působnosti Libereckého kraje. Odpověď: KÚ LK dle § 6 odst. 1  zákona o svobodném přístupu k informacím odkázal žadatele na již zveřejněnou informaci na webových ...

Protokol o kontrole OK-09/19

08.04.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval protokol o kontrole OK-09/19 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, Zborovská 519. Odpověď žádosti: KÚ LK zaslal poždadovaný dokument, v souladu s ust. § 8a zákona o sv...

Správní žaloba 

13.02.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 1) poskytnutí kompletního znění správní žaloby, která byla podána proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže R0057/2018/VZ-18785/2018/323/EBr, 2) poskytn...

Informace o dopravní obslužnosti Libereckého kraje

07.02.2020  /  Předmět žádosti:   Žadatel požadoval informace o dopravní obslužnosti v Libereckém kraji, konkrétně kteří dopravci tuto obslužnost zajišťují, kolik km/rok ujíždějí v obslužnosti a dobu na kterou mají uzavřenou smlouvu (datum ukončení). ...

Kritická informační infrastruktura v krizovém plánu LK

05.02.2020  /  Předmět žádosti: Źadatel žádal o: sdělení, zda krizový plán kraje ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení obsahuje seznam provozovaných prvků kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/...

Náhradní rodinná péče

28.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval zodpovězení následujících dotazů týkající se náhradní rodinné péče: Kolik bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 1019 v Libereckém kraji celkem zařazeno přechodných pěstounů? Kolik přechodných pěstounů o...

Informace k domovní ČOV

22.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval následující infomrace: Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí na základě „Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o dodatečné st...

Informace k projektu IP-1

16.01.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval usnesení č. 874/12/RK a č. 234/12/ZK, důvodové zprávy a přílohy. Odpověď: KÚ LK poskytl požadované dokumenty.

Přehled finančních prostředků na propagaci LK za rok 2019

15.01.2020  /  Předmět  žádosti: 1. Kompletní přehled všech prostředků, které za rok 2019 Liberecký kraj poskytl jednotlivým médiím, ať již formou smluv za různé seriály či za jednotlivé články, reportáže a podobně. Nejen z odboru kanceláře hejtmana, ...

Rekonstrukce komunikace Podbozkov - Cimbál

04.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požaduje informace týkající se výkazu výměr a určené technologie k zamýšlené akci rekonstrukce komunikace Podbozkov - Cimbál. Odpověď: KÚLK sdělil, že veřejná zakázka na rekonstrukci příslušné komunikace byla z...

Zadejte text