Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Osvojení

28.12.2021  /  Předmět žádosti: 1. Kolika dětem z Libereckého kraje bylo zprostředkováno osvojení v letech 2019, 2020 a 2021? 2. Kolika dětem z Libereckého kraje bylo z výše uvedeného počtu dětí zprostředkováno v letech 2019, 2020 a 2021 osvojení před splněním...

Veřejné zakázky, software

21.12.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel zaslal pět dokumentů, ve kterých požadoval následující informace: Dokument s názvem „Infožádost – Smlouvy-sw“ Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování porad...

Doručenka 

17.12.2021  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval kopii doručenky doporučené zásilky zaslané na dodejku dne 8. 12. 2021. Dále požadoval zaslání své žádosti o informace ze dne 14.12.2021 s podacím razítkem. KÚ LK žadateli požadované dokumenty zasla...

Spisový materiál k dokumentu č.j. KULK 82893/2021

08.12.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval veškerý kompletní spisový materiál k dokumentu č.j. KULK 82893/2021, a to vč. příloh k žádosti o poskytnutí informace. Dále požadoval zaslání vytisknuté žádosti o informace ze dne 1.12.2021 s ...

Veřejné zakázky eGoverment

08.12.2021  /  Předmět žádost i: žadatel požadoval poskytnutí následujících informací týkajících se veřejných zakázek realizovaných na základě výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu "Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích". 1) Kdy b...

Domácí porody

30.11.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval informace v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb porodními asistentkami u domácích porodů. Konkrétně požadoval informaci: zda KÚ LK, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služ...

Sběrný arch spisu, dokument č.j. KULK 72548/2021

30.11.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval sběrný arch spisu, jehož součástí je dokument s č.j. KULK 72548/2021, včetně samotného dokumentu č.j. KULK 72548/2021. Dále požadoval vytisknutí podané žádosti o informace ze dne 22.11.2021 i upřesnění ...

Počet podnětů týkající se  regulace reklamy

09.11.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně reklam, které KÚ LK shledal v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 závadnými, nebo podatelé podnětů shledali závadnými podle § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o r...

Informace o podaném odvolání

08.11.2021  /  Předmět žádosti : ždatel požadoval informace o podaném odvolání, konkrétně zda odvolání žadatele o informaci bylo KÚ LK doručeno a případně sdělení data doručení  odvolání. Odpověď na žádost: 

Počet úředníků v pracovním poměru

25.10.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující údaje: počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, počty úředníků v jednotlivých platových ...