Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oprávnění k provozování stanic technické kontroly

01.07.2022  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informace týkající se oprávnění k provozování stanic technické kontroly: všechna rozhodnutí povinného subjektu o oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 an. záko...

Rychlíková linka na trati Praha-Tanvald a zpět

28.06.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se výběru a financoávní veřejné železniční osobní dopravy poskytované firmou ARRIVA vlaky s.r.o., která provozuje rychlíkovou linku na trati Praha-Tanvald a zpět. Konkrétně se žadatel dotazoval ...

Výdaje LK na agendu národnostních menšin (2016-2022)

09.05.2022  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o yplnnění jím zpracovaného dotazník v podobě excelovské tabulky za účelem získání informací do praktické části bakalářské práce na téma komparace vybraných druhů výdajů vynakládaných kraji na agen...