Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stavební povolení - parkovací dům

04.09.2023  /  Předmět žádosti : žadatelka požadovala zaslání stavebního povolení ke stavbě „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – 1.etapa, objekt č.p. 642, Liberec IV-Perštýn, U Jezu, č. or. 2a“, které KÚ LK zasl...

Rozhodnutí o vyvlastnění

31.08.2023  /  Žádost: Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí kopií rozhodnutí, které Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal v souvislosti s řízeními (i odvolacími) o vyvlastnění –...

Peřimovský most

31.08.2023  /  Žádost: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí poslední a aktuální zprávy z mostní prohlídky Peřimovského mostu (evidenční číslo 28618-3, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 39985/6...

Krajská referenda

17.08.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí odpovědi na následující dotazy v souvislosti se snahou skupiny osob, které ve veřejném prostoru a zejména na sociální síti FB prohlašují: "Krajská referenda jsou zákonný nástroj, jak pro...

Odmítnuté žádosti o informace pro zneužití práva

16.08.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informace o celkovém počtu žádostí odmítnutých dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, dále jaký počet z nich by...

Náhradní rodinná péče

28.07.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se problematiky náhradní rodinné péče a s ním související údaje. KÚ LK žadateli poskytl následující údaje: 1. Kolik dětí a v jakém věku bylo k 30.6. 2023 v přechodné péči v Libere...