Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Archeologické nálezy - pokuty

28.07.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se řízení o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Konkrétně požadoval: 1) všechna rozhodnut...

Ztráta razítka lékaře

28.07.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se postupu při ztrátě, odcizení, falzifikátu razítka lékaře, a to v tomto rozsahu: - jak často se vyskytne ztráta, odcizení, falzifikát razítka lékaře; - jaká jsou stanovena opatření, dle jaké ...

Znalecké posudky - Střední škola řemesel Jablonec n.N.

17.07.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval poskytnutí veškerých znaleckých i odborných posouzení, vyjádření a stanovisek, jimiž Krajský úřad Libereckého kraje disponuje v souvislosti s náhlým zřícením nosné stěny a přilehlých konstrukcí v b...

Přestupky reklama 2019

13.07.2020  /  Předmět žádosti: Žádost se týká poskytnutí informací o počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje za rok 2019 podle záko...

Rozdělování ochranných pomůcek

19.06.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o sdělení pravidel, podle kterých Krajský úřad Libereckého kraje postupoval, při rozdělování osobních ochranných pomůcek mezi jednotlivé segmenty poskytovatelů zdravotních služeb v průběhu pandemie COVID 19 na území kr...

Územně plánovací dokumentace

16.06.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval zaslání datových sad funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí (územní plány a regulační plány) v otevřeném a strojově čitelném formátu (například SHP). Odpověď : KÚ L...

Kontroly v psychiatrických zařízeních

16.06.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal informace o počtu kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních ve správním obvodu KÚ LK, informace o počtu stížností na zacházení s pacienty a na používání omezovacích prostředků, to vše za období od 1. 1. ...

Odpor porti příkazu ÚOHS

09.06.2020  /  <strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;source sans pro&quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bolder; letter-spacing: normal; orphan...

Odpor porti příkazu ÚOHS

09.06.2020  /  <strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;source sans pro&quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bolder; letter-spacing: normal; orphan...

Podnikatelský inkubátor, příkaz ÚOHS

29.05.2020  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval násldující informace: Rámcovou smlouvu na nákup sedmnácti nových autobusů pro ČSAD Liberec a v souvislosti s tím o kopie veškerých materiálů, které s tímto nákupem projednávala Rada Libere...

Personální audit

28.05.2020  /  Předmět žádosti:   žadatel požadoval informaci, zda krajký úřad provádí presonální audit, popřípadě, kdy byl naposledy proveden. Dále požadoval samotný dokument a závěry personálního auditu. Odpověď: KÚ LK uvedl, že v případě, kdy je vy...

Zadejte text

Zadejte text