Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stipendia vysokoškolským studentům

02.12.2022  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace o tom zda a za jakých podmínek poskytuje Liberecký kraj stipendia vysokoškolským studentům. Pokud stipendia Liberecký kraj poskytuje, potom požadoval podrobná kritéria, pro které odbory, za jaký zá...

Rekonstrukce mostu na silnici II/290 v Obci Poniklá

24.11.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace týkající se rekonstrukce mostu na silnici II/290 v Obci Poniklá: Kolik finančních prostředků stála projekční příprava vč. průzkumných prací a související inženýrská činnost od 2.7.2...

Veřejné zakázky-vendor lock-in

02.11.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požaduoval informace o tom, zda byl Odbor správní od účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ovlivněn vendor lock-inem, v souvislosti se softwarem, který odbor používá. Pokud ano, poto...

Volby 2022

15.09.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o tom, jak by měl postupovat, aby mohl volit v nadcházejících volbách v Liberci. Odpověď na žádost: KÚ LK sdělil následující: Vzhledem ke skutečnosti, že ve volbách do zastupitels...

Oprávnění k provozování stanic technické kontroly

01.07.2022  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informace týkající se oprávnění k provozování stanic technické kontroly: všechna rozhodnutí povinného subjektu o oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 an. záko...

Rychlíková linka na trati Praha-Tanvald a zpět

28.06.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se výběru a financoávní veřejné železniční osobní dopravy poskytované firmou ARRIVA vlaky s.r.o., která provozuje rychlíkovou linku na trati Praha-Tanvald a zpět. Konkrétně se žadatel dotazoval ...

Výdaje LK na agendu národnostních menšin (2016-2022)

09.05.2022  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o yplnnění jím zpracovaného dotazník v podobě excelovské tabulky za účelem získání informací do praktické části bakalářské práce na téma komparace vybraných druhů výdajů vynakládaných kraji na agen...