Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Administrativní náklady dotačního programu Kotlíkové dotace 2022 a programu Oprav dům po babičce s Novou zelenou úsporám

21. 09. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace:

1. Výši administrativních nákladů ze strany věcně příslušného orgánu na obsluhu dotačního programu „Kotlíkové dotace“ pro rok 2022.
2. Výši plánovaných administrativních nákladů ze strany věcně příslušného orgánu na obsluhu dotačního programu “Oprav dům po babičce s Novou zelenou úsporám“.
Přičemž za administrativní náklady byly specifikovány zejména: počet pracovníků, výše platu, propagace programu, náklady na zpracování ve smyslu IT systému, webové stránky a další jiné související náklady.

Odpověď na žádost: KÚ LK sdělil, že administrativní náklady na obsluhu programu Kotlíkové dotace v roce 2022 činily: počet pracovníků = 5,5; celková výše platu = 3.147.027 Kč; propagace programu = 222.327 Kč; webové stránky = 0 Kč; náklady na zpracování ve smyslu IT = k tomuto údaji sdělil KÚ LK, že veškeré dotace Libereckého kraje jsou zpracovávány v IS Ginis v modulu VFP (veřejná finanční podpora). Vzhledem k tomu, že Kotlíkové dotace jsou pouze částí zpracovávané agendy nelze vyčíslit nákladový podíl na tento program pro daný rok. Náklady spojené s přípravou formuláře žádostí o poskytnutí dotace a úpravu potřebných exportů pro daný program zaplatil kraj 18.100 Kč včetně DPH.

KÚ LK dále sdělil, že požadované údaje o výši plánovaných administrativních nákladech na program „Oprav dům po babičce s Novou zelenou úsporám“ KÚ LK nemá k dispozici, jelikož tento dotační program administruje Státní fond životního prostředí ČR. Z výše uvedeného důvodu KÚ LK žádost v této části podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435