Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archeologické nálezy - pokuty

28. 07. 2020

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se řízení o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Konkrétně požadoval:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v letech 2018 až 2020 (ke dni 24.07.2020) o přestupcích podle § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č.20/1987 Sb. (ať už o udělení pokuty, nebo o zastavení řízení). Z důvodu ochrany osobních údajů žádal o anonymizovanou podobu rozhodnutí/usnesení.
2) informace o počtu odložených věcí o přestupcích podle § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č.20/1987 Sb. v letech 2018 až 2020 (ke dni 24.07.2020).

Odpověď: K těmto dotazům KÚ LK sdělil následující:
Ad 1) KÚ LK vydal od roku 2018 do 24. července 2020 dvě rozhodnutí ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) památkového zákona (v anonymizované podobě je KÚ LK žadateli zaslal). Ve smyslu § 39 odst. 1 písm. f) památkového zákona KÚ LK žádné rozhodnutí nevydal, protože k vyřízení tohoto přestupku je dle § 40 odst. 1 písm. a) památkového zákona věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Ad 2) KÚ LK od roku 2018 do 24. července 2020 vydal jedno usnesení o odložení věci ohledně spáchání přestupku dle § 39 odst. 2 písm. f) památkového zákona. Ve smyslu § 39 odst. 1 písm. f) památkového zákon KÚ LK žádné usnesení o odložení věci nevydal, protože k vyřízení tohoto přestupku je dle § 40 odst. 1 písm. a) památkového zákona věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473

Zadejte text