Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Centrální depozitář pro Liberecký kraj

19. 08. 2021

Předmět žádosti:  žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy:

  1. Na základě, jaké dokumentace byla stanovena předpokládaná cena stavby, kdo tuto dokumentaci zpracoval? Je možné tuto dokumentaci poskytnout?

Odpověď:

Předpokládaná hodnota stavby byla stanovena při zpracování investičního záměru „Centrální depozitář pro Liberecký kraj – ÚPRAVA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU“, který zpracovala společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČO 26920522, se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno. Investiční záměr je přílohou č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele Libereckého kraje - https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/432650.

  1. Existuje důvodová zpráva k této investiční akci? Pokud ano, prosím o její zaslání (postačí elektronicky).

Přílohou č. 1 byla zaslána důvodová zpráva k materiálu pod názvem „Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování PD „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“, který byl schválen usnesením č. 978/21/RK ze dne 1.6.2021.

Přílohou č. 2 byla zaslána důvodová zpráva k materiálu „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu, který byl schválen usnesení č. 273/21/ZK ze dne 22.6.2021 (875/21/RK).

  1. Jaký je harmonogram výstavby?

Odpověď:

V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace. Orientační harmonogram projekčních prací a odhad doby trvání výstavby je uveden v investičním záměru „Centrální depozitář pro Liberecký kraj – ÚPRAVA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU“, který zpracovala společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČO 26920522, se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno. Investiční záměr je přílohou č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele Libereckého kraje - https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/432650.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435