Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dohoda k č.j. KULK 580212/2017

30. 11. 2018

Předmět žádosti: Žadatel  žádal o zaslání kopie dohody zmiňované v textu citovaném v žádosti.

Odpověď: Krajský úřad Libereckého kraje zaslal požadovaný protokol z dohodovacího řízení k novému územnímu plánu Liberec, č.j.: HA/7110/024595/16/Le – HAUP, CJ MML 070956/17 a dále sdělil, že uvedený protokol řeší jmenovitě pouze lokality, se kterými v rámci projednání nového návrhu ÚP Liberec vyslovil KÚ LK nesouhlas (viz koordinované stanovisko KÚ LK ze dne 14. 4. 2016, KULK 29716/2016).  Se zařazením a funkčním vylišením ostatních ploch a lokalit v rámci nového návrhu vyslovil KÚ LK obecný souhlas, který byl podpisem této dohody de facto stvrzen. Podpisem protokolu byl tak nový návrh územního plánu Liberec z pohledu KÚ LK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného orgánu státní správy, odsouhlasen. 

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473