Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Doplňující informace k žádosti o informace - počet domovů důchodců, domovů pro seniory v Libereckém kraji a počet lůžek

14. 07. 2020

Předmět žádosti: 

Žadatel požadoval zaslání doplňujících informací k odpovědi na žádost o informace ze dne 23. 6. 2020, která se týkala počtu domovů důchodců, domovů pro seniory v Libereckém kraji a počtu lůžek v nich za roky 2010 – 2020. Nyní požadoval, zaslat odpověď na následující dotazy, ke kterým KÚ LK sdělil své odpovědi:

  1. Vysvětlení údaje o 169 lůžkách §49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje v roce 2020. Jedná se o nově zřízená lůžka v soukromých zařízeních? 

​Odpověď: Nejedná se o nová lůžka. Jedná se o lůžka, která nejsou zařazena do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, tj. Liberecký kraj ani jiní veřejní zadavatelé (obce) tyto kapacity (lůžka) nefinancují z veřejných rozpočtů.

  1. Prosím o doplnění počtu zařízení a lůžek za předmětné období (2010‐2020) i o zařízení spadající pod § 50, domovy se zvláštním režimem.

rok

počet domovů_§50 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§50 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§50 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

2010

neevidujeme

/

368

2011

neevidujeme

/

446

2012

neevidujeme

/

365

2013

neevidujeme

/

563

2014

neevidujeme

/

388

2015

16

372

neevidujeme

2016

16

447

neevidujeme

2017

16

536

neevidujeme

2018

16

512

neevidujeme

2019

17

556

neevidujeme

2020

18

673

**; 192

rok

počet domovů_§49 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§49 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

2010

neevidujeme

/

889

2011

neevidujeme

/

1005

2012

neevidujeme

/

1001

2013

neevidujeme

/

1183

2014

neevidujeme

/

968

2015

19

890

*; 22 (kapacity poskytovány na území jiného kraje)

2016

19

926

neevidujeme

2017

19

894

neevidujeme

2018

19

899

neevidujeme

2019

20

899

neevidujeme

2020

21

954

**; 169

 

 

 

* Tyto údaje evidují konkrétní registrující orgány dle sídla subjektu, nikoli dle místa působení sociální služby. Ze služeb registrovaných u Krajského úřadu Libereckého kraje byly u sociální služby § 49 Domovy pro seniory, zařazeny v Základní síti Libereckého kraje všechny kapacity u zařízení na území Libereckého kraje. Kapacity (lůžka) poskytovatelů registrovaných u jiných krajských úřadů, které současně nejsou zařazeny v síti kraje, Liberecký kraj zpětně neevidujeme. Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.

** Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.

3. Sdělení o počtu zařízení a počtu lůžek za předmětná léta přímo zřizovaná krajem.

Odpověď:Tyto informace (aktuální) jsou volně dostupné a dohledatelné na webu Libereckého kraje – viz https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-prispevkovych-organizaci-/prispevkove-organizace-resortu-socialnich-veci/prehled-prispevkovych-organizaci, dále v Registru poskytovatelů sociálních služeb viz  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1594288446818_1.

Vývoj počtu lůžek u organizací zřizovaných Libereckým krajem – sociální resort

Poskytovatel - název

IČO

Právní forma

Služba - číslo

Služba - paragraf

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

71220020

PO kraje

8588423

§49 - Domovy pro seniory

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

71220020

PO kraje

3139161

§50 - Domovy se zvláštním režimem

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

71220011

PO kraje

9139875

§49 - Domovy pro seniory

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

71220011

PO kraje

4654168

§50 - Domovy se zvláštním režimem

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

71220046

PO kraje

9450071

§49 - Domovy pro seniory

20

20

18

14

18

18

18

18

18

18

18

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

71220046

PO kraje

9266427

§50 - Domovy se zvláštním režimem

47

47

46

50

52

52

52

52

52

52

52

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

00085782

PO kraje

2522751

§49 - Domovy pro seniory

70

70

65

65

65

65

65

65

65

65

66

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

00085782

PO kraje

8760544

§50 - Domovy se zvláštním režimem

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

48282928

PO kraje

9835515

§50 - Domovy se zvláštním režimem

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

71220003

PO kraje

2138835

§49 - Domovy pro seniory

36

36

133

133

133

133

133

133

133

111

111

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

71220003

PO kraje

4630845

§50 - Domovy se zvláštním režimem

97

97

0

0

0

0

0

0

0

22

22

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

71220038

PO kraje

3823721

§49 - Domovy pro seniory

52

52

36

36

36

36

36

36

36

37

37

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

71220038

PO kraje

9621480

§50 - Domovy se zvláštním režimem

52

52

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

71220054

PO kraje

5172647

§49 - Domovy pro seniory

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

71220054

PO kraje

7326055

§50 - Domovy se zvláštním režimem

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

 

  1. Výše investic z rozpočtu kraje za posledních 10 let na rozšíření kapacit, nikoliv modernizaci, zařízení spadajících pod § 49 a § 50, a kolik nových lůžek a jakým nákladem vzniklo v jednotlivých letech v zařízeních zřizovaných Libereckým krajem.

Odpověď:

Ve vztahu k položené otázce, došlo pouze v roce 2019 v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace k investici 388.837 Kč, a to na vytvoření „krizového lůžka“.

 

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text