Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dotazy z oblasti IT

06. 12. 2018

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolik tiskáren a za jakou cenu pořídil KÚ LK v období 2015, 2016, 2017, 2018 vyjádřeno v CZK bez DPH po jednotlivých letech.
 2. Kolik kopírovacích strojů a za jakou cenu pořídil KÚ LK v období 2015, 2016, 2017, 2018 vyjádřeno v CZK bez DPH po jednotlivých letech.
 3. Kolik multifunkčních strojů a za jakou cenu pořídil KÚ LK v období 2015, 2016, 2017, 2018 vyjádřeno v CZK bez DPH po jednotlivých letech.
 4. Typové označení těchto strojů, jejich jednotková cena bez DPH a počet kusů seřazených dle typu a roku.
 5. Jakým způsobem došlo k pořízení těchto jednotlivých strojů dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních směrnic úřadu.
 6. Kdo tyto jednotlivé zakázky vypisoval, tj. odbory a osoby zodpovědné za vypsání a zadání jednotlivých zakázek.
 7. Jakým způsobem a za jakou cenu se nakupuje spotřební materiál do těchto strojů s informací o názvu, typovém označení spotřebního materiálu a rozepsáním po jednotlivých typech strojů.
 8. Jakým způsobem a za jakou cenu se nakupují náhradní díly do těchto strojů s informací o názvu, typovém označení náhradního dílu s rozepsáním po jednotlivých typech strojů.
 9. Jakým způsobem došlo k pořízení spotřebního materiálu dle typu zařízení a roku dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních směrnic úřadu.
 10.  Jakým způsobem došlo k pořízení náhradních dílů dle typu zařízení a roku dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních směrnic úřadu.
 11. Jakým způsobem a za jakou cenu dle typu zařízení došlo k zajištění servisu těchto zařízení dle typu a roku dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních směrnic úřadu.

Odpověď:

Ad 1.) Viz tabulka č. 1

Ad 2.) Liberecký kraj nepořizuje samostatně žádné kopírovací stroje, pořizuje multifunkční zařízení.

Ad 3.) Viz tabulka č. 1

Ad 4.) Viz tabulka č. 1

Ad 5.) Viz tabulka č. 2

Ad 6.) Viz tabulka č. 2

Ad 7.) Viz tabulka č. 3

Ad 8.) Náklady na náhradní díly jsou evidovány pouze v celkové sumě na jednotlivé stroje. Celkové náklady na jednotlivé stroje viz tabulka č. 4

Ad 9.) Veškerý nákup spotřebního materiálu je pořizován e. aukcí, a to v souladu se směrnicí RK a zákonem o veřejných zakázkách. Pouze v roce 2017 byl mimo el. aukci nakoupen set tonerů pro OKI MC573DN MFP v ceně 21 157 Kč vč. DPH. Viz tabulka č. 3.

Ad 10.) Náhradní díly jsou pořizovány v souladu se směrnicí RK a zákonem o veřejných zakázkách viz tabulka č. 4.

Ad 11.) Servis zařízení je kryt u vybraných zařízení materiálově servisní smlouvou, v ostatních případech je pokryt zárukou nebo je prováděn odborem informatiky. V nevyhnutelných případech je objednáván servis u externího dodavatele v souladu se směrnicí RK. Viz tabulka č. 4.

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473