Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Finanční prostředky poskytnuté z Národního plánu obnovy školám a školským zařízením v roce 2023

17. 07. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval přehled finančních prostředků poskytnutých z Národního plánu obnovy na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence pro školy, školská zařízení zřizované Libereckým krajem a pro obecní školy.

Podle § 6 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb. „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Požadované informace jsou uvedeny na webových stránkách KÚ LK:

Na konci každého článku je přiložena tabulka, která obsahuje přehled o poskytnutých dotacích obecním nebo krajským školám a školským zařízením. Tedy i požadované dotace poskytnuté z Národního plánu obnovy, a to jak na prevenci digitální propasti, tak i na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435