Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Financování oprav pozemních komunikací v Libereckém kraji

21. 09. 2021

Předmět žádosti:

Žadatel požadoval následující informace týkající se financování oprav pozemních komunikací v Libereckém kraji:

  1. Z jakých finančních zdrojů a v jaké výši podle jednotlivých položek zdrojů byly čerpány peníze na opravu pozemních komunikací v Libereckém kraji v roce 2020?
  2. Jak vysoká byla k dispozici finanční částka ze státního příspěvku v roce 2020 na opravu pozemních komunikací, pokud byla poskytnutá?
  3. Jaká částka na opravu pozemních komunikací v Libereckém kraji byla plánovaná na rok 2021?

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil následující:

Ad 1.) Opravy pozemních komunikací v Libereckém kraji v roce 2020 byly financovány jednak ze zdrojů Libereckého kraje, a to ve výši 37.396.114,45 Kč a dále ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ad 2.) Na opravy pozemních komunikací byl v roce 2020 poskytnut státní příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 41.385.498,12 Kč.

Ad 3.) Na opravy pozemních komunikací v Libereckém kraji je na rok 2021 naplánovaná částka 23 mil. Kč.

KÚ LK k tomu dodal, že s ohledem na formulaci žádosti se výše uvedené odpovědi vztahují toliko k opravám pozemních komunikací ve smyslu neinvestičních akcí, a nikoliv již na rekonstrukce pozemních komunikací ve smyslu investičních akcí.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915