Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace 13/2016 - Výběrové řízení na pozici ředitele DOZP Mařenice, p.o.

24. 03. 2016

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o informace týkající se výběrového řízení na pozici ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace (dále jen "DOZP Mařenice").  Konkrétně žádala o poskytnutí (1.) návrhů konceptů řízení uchazečů na pozici ředitele/ředitelky DOZP Mařenice, pokud byly zájemci předloženy, (2.) informaci o tom, kdy končí funkční období stávající ředitelky DOZP Mařenice, a (3.) kdy bude po skončení funkčního období stávající ředitelky DOPZ Mařenice vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky a kde se takové informace zveřejňují.

Odpověď na žádost:

(1.) Výběrové řízení nebylo dosud vyhlášeno (viz níže), a návrhy koncepce fungování zařízení DOZP Mařenice případných uchazečů tedy KÚ LK nemá k dispozici.

(2.) Současná ředitelka organizace byla do funkce ředitelky jmenována na základě výběrového řízení na dobu neurčitou, ke dni 1. 1. 2007, a její funkční období skončí odvoláním v průběhu tohoto roku, neboť k naplňování Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007, ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 2, která nabyla účinnosti dnem 15. 12. 2014, dochází postupně. V průběhu roku 2015 byli odvoláni z funkce ředitele/ředitelky ti ředitelé, kteří byli do uvedené funkce jmenováni na dobu neurčitou, a to bez výběrového řízení. Na uvedené pozice byla v roce 2015 vyhlášena výběrová řízení.

V tomto roce budou odvoláni ředitelé, kteří byli jmenováni do funkce ředitele/ředitelky rovněž na dobu neurčitou, avšak na základě výběrového řízení, a zároveň jsou ve funkci déle než 6 let. Funkční období tak skončí dnem odvolání z funkce ředitele/ředitelky. Výběrová řízení na pozici ředitele/ředitelky budou vyhlášena, schválí-li to Rada Libereckého kraje, v druhé polovině tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že návrh na odvolání ředitelky uvedené příspěvkové organizace ke konkrétnímu datu bude teprve předkládán ke schválení Radě Libereckého kraje (na 6. zasedání RK dne 5. 4. 2016), nemůže KÚ LK v tuto chvíli informaci poskytnout, neboť ještě nebylo vydáno platné usnesení.

Informace o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o., budou zveřejněny na úřední desce Libereckého kraje, a to po dobu 30 dnů. Elektronická úřední deska je dostupná na http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska.

(3.) Toto výběrové řízení bude vyhlášeno před ukončením funkčního období současné ředitelky, resp. v termínu před jejím odvoláním. Informaci o konkrétním termínu vyhlášení výběrového řízení nemůže KÚ LK poskytnout, neboť o něm Rada Libereckého kraje dosud nerozhodla; návrh termínu vyhlášení výběrového řízení bude Radě Libereckého kraje předkládán ke schválení rovněž na 6. zasedání RK (dne 5. 4. 2016).

Mgr. Hýsek Martin
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915