Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace 17/2016 - Veřejné zakázky pro společnost Ventax s.r.o.

08. 04. 2016

Předmět žádosti:

Žadatel žádal (1.) o seznam všech veřejných zakázek, které pro Krajský úřad Libereckého kraje realizovala v letech 2006-2016 společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230), (2.) seznam všech veřejných zakázek , o které se tato společnost v uvedené době ucházela, ale ve veřejné soutěži neuspěla, a (3.) seznam všech veřejných zakázek, jenž tato společnost realizovala v uvedené době a u kterých neproběhla veřejná soutěž a byly přiděleny tzv. přímo.

Odpověď na žádost:

1. Seznam veřejných zakázek Libereckého kraje, které společnost Ventax s.r.o. realizovala v letech 2006-2016:

Veřejná zakázka/Smlouva

Nabídková cena (Kč)

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

 

Nabídková cena (Kč)

 

Nabídková cena (Kč)

OLP/1614/2011 - Výběr dodavatele stavby v rámci projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická 4852

19 406 833,00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1614/2011

2 214 028,00

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/1614/2011

941 135,15

OLP/3539/2012 - Změna technického řešení stavební práce - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická 4852

221 715,27

 

 

 

 

OLP/2593/2011 - Rekonstrukce kuchyně v objektu Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

6 130 330,00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2593/2011  (změna DPH)

6 130 330,00

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/2593/2011

1 218 383,00

OLP/1342/2012 - Zateplení fasády v podlaží kuchyně a jídelny Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace

376 309,00

 

 

 

 

OLP/92/2012 - Odstranění havarijního stavu střechy kuchyně a jídelny Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

4 327 718,00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/92/2012

59 336,00

 

 

2. Seznam veřejných zakázek Libereckého kraje, o které se společnost Ventax s.r.o. ucházela v letech 2006-2016, ale ve veřejné soutěži neuspěla:

Veřejná zakázka Nabídková cena
Přístavba a vestavba do stávajícího objektu Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti  15, příspěvkové organizace, za účelem zřízení podnikové mateřské školy  4 430 138,00

3. Společnost Ventax s.r.o. pro Liberecký kraj nerealizovala v letech 2006-2016 žádnou veřejnou zakázku, u které neproběhla veřejná soutěž a byla přidělena tzv. přímo.

 

Mgr. Hýsek Martin
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915