Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace - hromadná doprava v LK

16. 11. 2012

Předmět žádosti o informaci:  

(i) Jaký je počet osob přepravených prostředky hromadné dopravy provozovanými nebo financovanými (i částečně) Vaší organizací za roky 2011, 2010 a 2009? Jaké je zastoupení jednotlivých typů prostředků hromadné dopravy (autobus, tramvaj, trolejbus, vlak, atd.)

Odpověď:  

Dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám níže odpovídáme na celkem pět okruhů otázek z oblasti dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Bohužel není možné odpovědět na všechny Vaše otázky, neboť některé údaje odbor dopravy Krajského úřadu (dále jen OD KÚLK) nesleduje, nebo jejich sumarizaci zatím neprovedl. O stavu dopravy v Libereckém kraji se každoročně zpracovává Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje, která je veřejně přístupná na webových stránkách Libereckého kraje a to konkrétně v kapitole č. 2.1.6. této analýzy - Zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje:

http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/analyzaLK12/216.html

Na základě dat, která OD KÚLK sleduje, a které jsou uvedeny v této analýze lze odpovědět následovně:

(Otázky znovu necitujeme, pouze používáme váš formát číslování otázek.)

 i)        Počet cestujících za všechny autobusové linky a železniční, či tramvajové tratě a sleduje OD KÚLK pouze za jeden vybraný den v roce, tuto tabulku lze nalézt v příloze č.7:

Příloha č. 7: Přehled počtu přepravených cestujících na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) na vybraných linkách osobní dopravy provozovaných na základě licence udělené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy

Dle plánu na rok 2012 připadá z celkových 16 426 740 km, které objednává Liberecký kraj u dopravců 11 547 305 km (70,3%) na příměstskou autobusovou dopravu, 4 081 064 km (24,8%) na osobní železniční dopravu, 328 298 km (2%) na meziměstský úsek tramvaje, cca. 5 km mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, 458 659 km (2,8%) na autobusy městské dopravy jedoucí za hranice měst Liberce a Jablonce nad Nisou a 11 414 km (0,1%) na jedinou linku městské autobusové dopravy jedoucí za hranice České Lípy do Sosnové.

ii)             Na tuto otázku odpovídá zvláštní přiložená tabulka ve formátu .xlsx. Údaje za vytíženost po jednotlivých linkách budou zpracovány do aktualizace výše zmíněné analýzy za rok 2012, která v této chvíli není k dispozici.

iii)           Tento údaj KÚLK OD nesleduje

 iv)           Na všech linkách/tratích zapojených dopravců platí jednotný krajský tarif IDOL, s výjimkou Libereckým krajem dotovaných linek provozovanými společnostmi Transcentrum bus s.r.o., OSNADO spol. s r.o. a KAD spol.s r.o., kde platí tarif dopravce. Ve vlacích provozovaných společností České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s. platí tarif IDOL a navíc i tarify dopravce. Údaje o počtu jednotlivých druhů jízdenek v rámci tarifu IDOL budou zpracovány do aktualizace výše zmíněné analýzy za rok 2012, která v této chvíli není k dispozici.

 v)             Údaje o finančních částkách na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje najdete v tabulce č. 52 v  již zmíněném odkazu http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/analyzaLK12/216.html.

 

(iv) Jaké přepdavní tarify platí pro dopravu na jednotlivých linkách hromadné dopravy financované (i částečně) Vaší organizací? Jaký je počet jednotlivých prodaných tarifů za roky 2011, 2010 a 2009?

(v) Jaký je celkový finanční obrat zajišťované hromdané dopravy osob za roky 2011, 2010 a 2009 a jaký je podíl financování Vaší organizace na tomto obratu:?

(ii) Jaké linky hromadné dopravy jsou Vaší organizací financovány (i částečně), jaká je vytíženost jednotlivých linek a kdo hromadnou dopravu na jednotlivých linkách´provozuje?

(iii) Jaký počet prostředků hromadné dopravy (autobus, tramvaj, trolejbus, vlak, atd.) zajišťuje provoz na jednotlivých linkách, kolik prostředkl hromadné dopravy po jednotlivých typech je celkem v systému provozováno?

Mgr. Kubíčková Michaela
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226383
Mobil: 739541521