Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace k výběrovému řízení na tajemníka České Lípy

18. 09. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace ve vztahu k výběrovému řízení na obsazení funkce tajemnice/tajemníka Městského úřadu Česká Lípa:

  1. Zaslání veškerých dokumentů včetně stanovisek, vyjádření a e-mailové komunikace, které byly podkladem pro vyjádření nesouhlasu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 5.5.2023;
  2. Nesouhlas ředitele KÚLK se jmenováním tajemníka MěÚ Česká Lípa ze dne 5.5.2023.

Přílohou dopisu KÚ LK požadované dokumenty žadateli zaslal, a to v anonymizované podobě z důvodu ochrany osobních údajů.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435