Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace o cenách elektrické energie a výběru dodavatele elektřiny pro Liberecký kraj 

20. 09. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy: 

1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 2022, příp. na r. 2023?

Nákupu energií na období od 1.1.2021 do 31.12.2022 - výběr dodavatele proběhl dne 6.3.2020.  

2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na:
a)      Vysoké napětí
b)      Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí)
c)       Nízké napětí
 
a. Pro rok 2022 byla vysoutěžena cena vysokého napětí ve výši 1.312 Kč/MWh bez DPH, pro Krajskou nemocnici Liberec (KNL) ve výši 1.288 Kč/MWh bez DPH.

b. Veřejné osvětlení bylo soutěženo pouze pro pověřující zadavatele-obce a byla vysoutěžena cena 1.187 Kč/MWh bez DPH.

c. Pro rok 2022 byla vysoutěžena cena nízkého napětí ve výši 1.394 Kč/MWh bez DPH.

Bližší informace o cenách za dodávku energie naleznete na webových stránkách kraje na odkaze:
https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1079319/2020-07-10%2007:33:08.000000

3) Soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké?

Ano, Liberecký kraj realizoval prostřednictvím dohodce nákup elektřiny a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.

4) Kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku rozhoduje o tom, kdy přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže)?

Správný okamžik soutěže nelze stanovit. O zahájení procesu nákupu rozhoduje rada kraje a čas nákupu je konzultován s dohodcem, který pro Liberecký kraj nákup na Českomoravské komoditní burze Kladno zajišťuje. Administraci procesu má v kompetenci energetický manažer.

5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 2018,2019,2020 a 2021?

Podle § 6 odst. 1 SvInf „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může  povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Přehled cen naleznete v tabulce, která je uveřejněna na webových stránkách kraje, pod tímto odkazem:
https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:1040207/lastUpdateDate:2019-05-06%2009%3A48%3A38

6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) pro roky 2018-2023?

Od roku 2013 zajišťuje Liberecký kraj pro objekt krajského úřadu, příspěvkové organizace zřizované LK, společnosti řízené LK a některé obce LK, výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a to nákupem komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno. Proces centralizovaného nákupu energií na komoditní burze na rok 2023–2024 byl zahájen. Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení veřejných zakázek připravuje materiál pro jednání rady kraje.
 

Všechny informace k centrálnímu nákupu energií jsou na webu kraje zveřejněny na tomto odkazu:

https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/centralni-zadavani-nakupu-energii-vyber-dodavatele-elektriny-a-zemniho-plynu-pro-liberecky-kraj-a-dalsi-poverujici-zadavatele

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435