Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace – práce na komunikaci – obec Frýdštejn – odvolání k MěÚ Turnov

21. 02. 2013

Předmět žádosti o informace: Žádost dle 106/1999 Sb.

Odpověď:

Zákon č. 106/1999 Sb., je postaven na principu, že povinný subjekt je povinen poskytnout požadované informace v zákonném rozsahu, samozřejmě jen pokud je má fakticky k dispozici. Vámi požadované informace vycházejí z písemného odůvodnění rozhodnutí o odvolání č. j.: SO/379/2012/§ 5 OZ ze dne 17. 12. 2012, které nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. Po vyznačení doložky právní moci byl celý spis včetně rozhodnutí o odvolání vrácen prvoinstančnímu správnímu orgánu. Krajský úřad jako povinný subjekt tak nemá k datu doručení Vaší žádosti Vámi požadované údaje ve svojí dispozici, a tak Vám je ani nemůže poskytnout. Krajský úřad tak činí s odkazem na § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., neboť požadované informace se již nevztahují k jeho působnosti, což zakládá důvod k odložení věci. Lze Vám pouze doporučit, abyste se obrátili na Městský úřad Turnov, který má k dispozici příslušný a kompletní správní spis v předmětné věci.

Nad rámec vyřízení předmětné žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme, že odvolací správní řízení je postaveno na tzv. revizním principu, když odvolací správní orgán v zásadě jen kontroluje – reviduje zákonné postupy a věcnou správnost odvoláním napadeného prvoinstančního správního rozhodnutí, většinou bez toho že by sám prováděl nějaké další dokazování, pokud tady je potřeba silnějšího naplnění zásady materiální pravdy, většinou takovéto rozhodnutí zruší a věc vrátí zpět prvoinstančnímu správního orgánu k dalšímu řízení a přikáže mu, jak má dále postupovat.

Mgr. Kubíčková Michaela
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226383
Mobil: 739541521