Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kontroly v psychiatrických zařízeních

16. 06. 2020

Předmět žádosti: Žadatel žádal informace o počtu kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních ve správním obvodu KÚ LK, informace o počtu stížností na zacházení s pacienty a na používání omezovacích prostředků, to vše za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020.

Dotaz 1: Počet provedených kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice, léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, kolik kontrol bylo zahájeno na základě podnětu nebo dle plánu kontrol, čeho se kontroly týkaly (předmět kontrol) bylo zahájeno na základě nebo dle plánu kontrol, čeho se kontroly týkaly (předmět kontrol), tj. zaměření kontrol (např. používání omezovacích prostředků, zacházení s pacienty apod.). 

Odpověď: Správní orgán za uvedené období neprovedl žádnou kontrolu lůžkového psychiatrického oddělení.

 

Dotaz 2: Počet stížností (důvodných, nedůvodných celkem) pacientů na zacházení (včetně léčby) v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice, léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal stížností důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případě zda bylo uloženo nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.

Odpověď: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, (dále jen „správní orgán“) eviduje jednu podanou stížnost na zacházení na lůžkovém psychiatrickém oddělení nemocnice. Stížnost byla podána na chování zaměstnanců lůžkového psychiatrického oddělení. Stížnost podal pacient. Informace o svéprávnosti pacienta není správnímu orgánu známá. Správní orgán stížnost neprošetřoval, pacient nevyslovil souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace. Stížnost byla v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, postoupena k přímému vyřízení poskytovateli zdravotních služeb. Pacient podal stížnost v kopii veřejnému ochránci práv. 

 

Dotaz 3: Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na zacházení s pacienty (včetně léčby) v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice, léčebny či psychiatrické oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020 a uvedení, čeho se týkal stížností důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízká, opatrovník, zákonný zástupce apod.), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.

Odpověď: Správní orgán neeviduje za uvedené období žádnou stížnost jiných osob na zacházení s pacienty (včetně léčby) v lůžkových psychiatrických zařízeních.

 

Dotaz 4: Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) pacientů na používání omezovacích prostředků  v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice, léčebny či psychiatrické oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020 a uvedení, čeho se týkal stížností důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.

Odpověď: Správní orgán neeviduje za uvedené období žádnou stížnost pacientů na používání omezovacích prostředků v lůžkových psychiatrických zařízeních.

 

Dotaz 5: Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na používání omezovacích prostředků na pacientech v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice, léčebny či psychiatrické oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020 a uvedení, čeho se týkal stížností důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízká, opatrovník, zákonný zástupce apod.), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.

Odpověď: Správní orgán neeviduje za uvedené období žádnou stížnost jiných osob na používání omezovacích prostředků na pacientech v lůžkových psychiatrických zařízeních.

 

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473

Zadejte text