Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kopie dokumentů ze spisu o stížnosti OZ/111/2019/NO

07. 09. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval kopie dokumentů  ze spisu o stížnosti vedené pod spi. zn. OZ/111/2019/NO.

Odpověď na žádost: Podle ust. § 94 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“)  je příslušný správní orgán povinen umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. Krajský úřad poskytl žadateli dokumenty, které byly součástí spisu vedeného u krajského úřadu.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435