Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská referenda

17. 08. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o poskytnutí odpovědi na následující dotazy v souvislosti se snahou skupiny osob, které ve veřejném prostoru a zejména na sociální síti FB prohlašují: "Krajská referenda jsou zákonný nástroj, jak prosadit vůli lidu za využití platné legislativy ČR takovým způsobem, aby se touto vůli musela řídit Poslanecká sněmovna a další struktury v řízení státu." (zdroj www.obcanbily.cz), a to vše pomocí zákona č. 118/2010 Sb.:

  1. Hypoteticky vzato pokud by návrh přípravného výboru, dle zák. č. 118/2010 Sb., na vyhlášení referenda, podpořilo nejméně 6% oprávněných voličů vašeho kraje, vyhlásil by Váš kraj referendum s otázkou: Má Česká republika vystoupit z NATO?
  2. Je výsledek takového referenda(pokud by bylo vyhlášeno) závazný pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
  3. Lze pomocí institutu krajských referend dle zák. č. 118/2010 Sb. měnit Zákony, či dokonce Ústavu ČR?
  4. Lze pomocí institutu krajských referend obcházet moc zákonodárnou?

Odpověď na žádost:

KÚ LK sdělil žadateli následujici:

Ad 1. a 2.) Kraj může vyhlásit jen referendum, které se týká záležitostí (kompetencí) kraje v samostatné působnosti, pod což členství v NATO nespadá, takže toto referendum kraj vyhlásit nesmí. Dotyčné osoby ovšem toto ani nežádají, chtějí „jen“ referendum o tom, zda má kraj v rámci legislativní iniciativy navrhnout ústavní zákon o referendu o vystoupení z NATO a EU  a ten pak předložit Poslanecké sněmovně (která jej může odmítnout jako jakýkoliv jiný návrh zákona). Lze prakticky vyloučit, že by zastupitelstvo LK schválilo předložení takového návrhu Poslanecké sněmovně.

Ad 3. a 4.) Nikoliv, kraje mohou jen navrhovat zákony a zastupitelstvem kraje schválené návrhy zákonů pak předkládat  poslanecké sněmovně, která jako jediná (spolu se senátem) může zákony ČR přijímat.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915