Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mediální služby

20. 09. 2021

Předmět žádosti: Žadatel žádal o přehled subjektů, se kterými Krajský úřad Libereckého kraje od roku 2016 podepsal smlouvy jako s externisty poskytujícími služby zaměřené na PR nebo mediální poradenství, mediální nebo PR analýzy, externí komunikaci, správu nebo analýzu sociálních sítí a další podobné činnosti. U každého subjektu žádal o informaci, od kdy do kdy pro úřad pracoval, jaká byla náplň jeho činnosti, a kolik mu bylo úřadem vyplaceno za dané období.

Odpověď: 1) V předmětné oblasti poskytuje Libereckému kraji služby od roku 2016 dosud společnost PR&MEDIA PARTNERS s.r.o., Tibetská 806/4, 160 00 Praha 6, IČO: 29370655.

2) Její činnost spočívá v poskytování následujících služeb:
a) Měsíční hodnotící zpráva PR výstupů a trendů komunikace členů Rady LK v následující struktuře:
i. Srovnání mediální prezentace radních za daný měsíc a porovnání s trendy v minulosti.
ii. Srovnání komunikačních témat a intenzity komunikace krajů v rámci NUTS II. a porovnání s trendy v minulosti.
iii. Přehled zajímavých témat a komunikačních příležitostí u ostatních krajů ČR a srovnatelných zahraničních partnerů, euroregionů a regionálních iniciativ.
iv. Přehled negativních a rizikových témat za daný měsíc.
v. Přehled pozitivních témat v daném měsíci.
vi. Posouzení úspěšnosti komunikace a porovnání s trendy v minulosti.
vii. Srovnání krajů v oblasti komunikace na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram a další sociální sítě) a porovnání s trendy v minulosti.
viii. Trend návštěvnosti internetových stránek kraje s návrhy na zvýšení čtenosti a návštěvnosti.
b) Konzultace v oblasti internetových stránek (zatraktivnění obsahu, strukturace a textace webových stránek) s cílem navýšit návštěvnost stránek.
c) Odborné školení v oblasti on-line komunikace a využívání tzv. nových médií pro vybrané zaměstnance Krajského úřadu Libereckého kraje a asistentské týmy členů Rady Libereckého kraje.
d) Definování témat, komunikačních příležitostí a následného poradenství pro členy Rady Libereckého kraje.
e) Poradenství v oblasti komunikace na sociálních sítích a platformách (Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, SoundCloud, YouTube) a jejich propojení s internetovými stránkami Libereckého kraje.
f) Definování mediálně zajímavých komunikačních témat a odborný dohled nad jejich realizací.
g) Odborné konzultace struktury a obsahu popularizačních periodik a materiálů Libereckého kraje.
h) Poradenství v oblasti prezentace činnosti a služeb pro veřejnost - Lipo.ink/Libereckého podnikatelského inkubátoru a Evropského domu
i) Specializované individuální poradenství v oblasti veřejného vystupování, argumentace, odolávání manipulaci, způsobů kontaktu a oslovování veřejnosti a vybraných cílových skupin pro členy Rady Libereckého kraje.
j) Poradenské služby v oblasti tvorby stanovisek, připomínkování obsahu a formy tiskových zpráv, prezentací.
k) Odborná spolupráce při řešení krizové a nátlakové komunikace.
l) Nonstop konzultační telefonní linka.
m) Nonstop on-line pokrytí a konzultační pomoc.
n) Tvorba a následná konzultace argumentářů.
o) Obsahová a tréninková příprava na specializovaná veřejná vystoupení, společenské události, mediální vystoupení.
p) Spolupráce na tvorbě a stylizaci prezentačních materiálů, odborných informačních programů, prezentačních vizí, atd..
q) Interpretace odborných dat a jejich zacílení v oblasti komunikace.
r) Pravidelný monitoring témat a komunikovaných problematik sousedních regionů a samosprávných celků – Svobodného státu Sasko, Vojvodství Dolní Slezsko, Euroregionu Nisa a Euroregionu Glacensis, včetně dodaného překladu.
s) Poradenství v oblasti efektivní komunikace s veřejností (návrh mixu komunikačních kanálů a odborný dohled nad realizací).
t) Specializovaný monitoring ad hoc témat a komunikačních příležitostí.
u) Poradenství v oblasti komunikace informační prevence a popularizace v součinnosti s dalšími institucemi a orgány veřejné správy Libereckého kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, dobrovolní hasiči, veterinární a hygienická správa na území Libereckého kraje, Česká obchodní inspekce, sociální správa, občanské poradny, spotřebitelské organizace, regionální platformy atd.).
v) Odborná pomoc s přípravou mediaplánu a jeho rozpočtu.

3) Od roku 2016 dosud (5 let a 8 měsíců) bylo výše uvedenému subjektu vyplaceno celkem 1 181 090,25 Kč.
 

Mgr. Lenka Fričová
právník
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473