Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náhradní rodinná péče

28. 07. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se problematiky náhradní rodinné péče a s ním související údaje. KÚ LK žadateli poskytl následující údaje:

1. Kolik dětí a v jakém věku bylo k 30.6. 2023 v přechodné péči v Libereckém kraji?

V evidenci KÚ LK bylo k 30. 6. 2023 vedeno 28 dětí, které byly v dané době svěřeny do pěstounské péče na přechodnou dobu. Z daného počtu se jednalo o 5 dětí ve věku do jednoho roku, 13 dětí ve věku od jednoho roku do tří let, 4 děti ve věku od tří do šesti let a 6 dětí starší šesti let. 

2. Kolik dětí a v jakém věku bylo k 30.6. 2023 v ústavní péči v Libereckém kraji?

V evidenci KÚ LK bylo k 30. 6. 2023 vedeno 337 dětí, které byly v dané době svěřeny do zařízení ústavní péče. Z daného počtu se jednalo o 3 děti ve věku do tří let, které jsou v zařízení z důvodu těžkého zdravotního stavu, 1 dítě ve věku do tří let, které je umístěné v zařízení společně se sourozenci, 26 dětí ve věku od tří do sedmi let, 43 dětí ve věku od sedmi do deseti let, 140 dětí ve věku od deseti do patnácti let a 124 dětí ve věku od patnácti do osmnácti let.   

3. Kolik zařazených dlouhodobých pěstounů v Libereckém kraji čeká na dítě?

V evidenci KÚ LK nebyli k 30. 6. 2023 žádní zařazení dlouhodobí pěstouni, kteří by čekali na zprostředkování k dítěti.

4. Jaká je v Libereckém kraji kapacita zařízení ZDVOP a kolik dětí bylo v těchto zařízeních umístěno ke dni 30.6. 2023?

V Libereckém kraji existuje jedno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 20 lůžek, ke dni 30. 6. 2023 bylo v tomto zařízení svěřeno 18 dětí.

 

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435